Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV235 Mali Tablolar Analizi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Finansal tabloların tanıtılması ve bu tablolarda yer alan kalemler arasındaki temel ilişkileri anlama, analiz etme ve yorumlama yeteneğinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gökhan SALMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Finansal Tablolar Analizi- Prof. Dr. Ülkü ERGUN Nalan AKDOĞAN- Orhan SEVİLENGÜL, Muhasebe Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması ,Gazi Kitabevi, 8. Baskı , 2000, Ankara, Nalan AKDOĞAN - Nejat TENKER; Finansal Tablolar ve Mali Analiz Teknikleri ,Gazi Kitabevi,13. Baskı, 2010,Ankara Öztin AKGÜÇ, Mali Tablolar Analizi, Mediacat Yayınları,2010,İstanbul K.Şevket SAYIN- E.Yasemin YEGİNBOY;Muhasebe, Altın Nokta Basın Yayın, 2005, İzmir

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklamalar Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (TMS 1) Finansal Tablo Dipnotlarına İlişkin Esaslar Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Düzenlenmesi Gelir Tablosu (Kapsamlı Gelir Tablosu) Düzenlenmesi Karşılaştırmalı Analiz Yüzde Yöntemi İle Analiz Trend Analizi ve Oran Analizi Nakit Akış Tablosu Nakit Akış Tablosuna İlişkin Uygulama Örneği Kar Dağıtım Tablosu Özkaynaklar Değişim Tablosu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
6 Uygulama/Pratik 14 4 56
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansal Tablolara İlişkin Genel Açıklamalar MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
2 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı (TMS 1) MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
3 Finansal Tablo Dipnotlarına İlişkin Esaslar MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
4 Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Düzenlenmesi MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
5 Gelir Tablosu (Kapsamlı Gelir Tablosu) Düzenlenmesi MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
6 Karşılaştırmalı Analiz MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
7 Yüzde Yöntemi İle Analiz MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
8 Ara sınav
9 Trend Analizi ve Oran Analizi MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
10 Nakit Akış Tablosu MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
11 Nakit Akış Tablosuna İlişkin Uygulama Örneği MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
12 Kar Dağıtım Tablosu MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
13 Özkaynaklar Değişim Tablosu MALİ TABLOLAR ANALİZİ.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1275387 Finansal Tabloları düzenleme
2 1275388 Tekdüzen Muhasebe Sistemi Kapsamında yer alan finansal tablolara Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) lerin getirdiği değişiklikleri ayırt etme
3 1275389 Finansal Tablo kalemlerinde yıllar itibariyle ortaya çıkan değişiklikleri ortaya koymak için analiz tekniklerini uygulama
4 1275390 Analiz sonucunda finansal tablolarda yer alan verileri kullanılabilir bilgi haline dönüştürme
5 1292785 Elde edilen bu bilgileri işletme kararlarında kullanmak ve işletmenin gelecekteki ekonomik ve finansal durumunu öngörme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5
2 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek