Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV130 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927001 1 2 2

Dersin Amacı

İşçi ve işverenin çalışma ilişkileri içerisinde yasal hak ve sorumluluklarını açıklayabilecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Merve KIZGIN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 1 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş hukukunun temel kavramları 4857 sayılı iş kanunu.pdf
2 İş hukukunun kaynakları 4857 sayılı iş kanunu.pdf
3 4857 Sayılı iş yasasına göre yükümlülükler 4857 sayılı iş kanunu.pdf
4 İş sözleşmesi 4857 sayılı iş kanunu.pdf
5 İş sözleşmesinin sona ermesi 4857 sayılı iş kanunu.pdf
6 İş sözleşmesinin feshinin sonuçları 4857 sayılı iş kanunu.pdf
7 Çalışma ve dinlenme süreleri 4857 sayılı iş kanunu.pdf
8 Ücretler 4857 sayılı iş kanunu.pdf
9 Ara sınav
10 Sendika hakkı ve sendikalaşma 4857 sayılı iş kanunu.pdf
11 Toplu iş sözleşmesi, Toplu iş sözleşmesi uyuşmazlıkları ve çözüm yöntemleri, Grev ve Lokavt 4857 sayılı iş kanunu.pdf
12 Sosyal Güvenlik Hukuku 4857 sayılı iş kanunu.pdf
13 Kısa Vadeli Sigorta Kolları 4857 sayılı iş kanunu.pdf
14 Uzun Vadeli Sigorta Kolları 4857 sayılı iş kanunu.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286606 İş Hukukunun temel ilkelerini öğrenir.
2 1286607 Bireysel İş Hukuku ve içeriğini anlar.
3 1286608 İşçi ve işverenin hak ve borçlarını öğrenir.
4 1286609 Toplu İş Hukuku ve içeriğini anlar.
5 1286610 Sendika konusunu anlar.
6 1286611 Toplu İş Sözleşmesi kavramını öğrenir.
7 1286612 Sosyal Güvenlik mevzuatını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65604 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
2 65591 Muhasebenin teorik yapısını, kayıt yöntemlerini bilir ve muhasebe kayıtlarını yapabilir.
3 65592 Envanter işlemlerini yaparak mali tabloları düzenleyebilir.
4 65593 Teorik muhasebe bilgilerini muhasebe paket programları ile bilgisayar ortamında uygulayabilir.
5 65594 İşletmenin sermaye yönetimini, unsurlarını bilir ve yatırım kararlarının alınması ile ilgili yöntemleri uygulayabilir.
6 65595 Dış ticaret ile ilgili temel kavramları bilir ve dış ticaret ile ilgili muhasebe işlemlerini yapabilir.
7 65596 Muhasebe kayıtlarını, raporlarını denetim tekniklerini ve aşamalarını bilir ve raporlayabilir.
8 65597 Mali tabloları genel mali analiz yöntemleri ile analiz eder ve yorumlar.
9 65598 Üretim işletmelerinde üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini bulabilir.
10 65599 Temel iktisat kavramlarını, iktisat teorilerini, fiyat oluşumunu ve piyasa çeşitlerini bilir.
11 65600 Ekonomik gelişmelerin makro analizini yaparak, milli gelir, istihdam, enflasyon, para ve maliye politikaları açıklar.
12 65601 Temel hukuk kavramlarını, günlük yaşamdaki hukuki kavramları, mesleği ile ilgili mevzuatı bilir ve yorumlar.
13 65602 Bilgisayarı ve diğer teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanabilir. İşletim sistemlerini bilir ve uygular.
14 65603 Matematiksel ve istatistiksel işlemleri yaparak bunları sorunları çözmede kullanabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek