Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB115 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği-I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere tıbbi ve aromatikbitkilerin botanik özelliklerini öğreterek, bulunduğu iklim şartlarına uygun olarak tıbbi-aromatikbitkilerin ekiminden hasadına kadar geçen tümolayları teorik ve uygulamalı olarak öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ömer Çalışkan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikleri, kültürü; iklim ve toprak istekleri, ekim dikim zamanları, bakım ve gübreleme, hasat ve harman, taşıma, depolama ve tüketim, bitki ıslahı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 5 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ülkemizde üretilen kültür bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler tarla-bitkilerine-giris-h.baydar.pdf
2 Kültürü yapılan Tıbbi ve aromatik bitkilerinbotanik özellikleri tarla-bitkilerine-giris-h.baydar.pdf
3 Kültür bitkileri kullanım durumları ;Tahıllar, Yemeklik tane baklagiller, Yem bitkileri, Endüstri bitkileri, Sebzeler, Meyveler tarla-bitkilerine-giris-h.baydar.pdf
4 Türkiye topraklarının bitkisel üretim bakımından değerlendirilmesi ve sınıflandırılması toprak-dersi-notlar.pdf
5 Türkiye topraklarının bitkisel üretim bakımından değerlendirilmesi ve sınıflandırılması toprak-dersi-notlar.pdf
6 Toprak suyu ve tarla tarımı sistemleri (Kültür bitkilerinin su istekleri, sulama suyunun özellikleri) Münavebe ve sulama.docx
7 Toprak suyu ve tarla tarımı sistemleri, Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme teknikleri;bakım, gübreleme SULAMA VE MÜNAVEBE TEKNİKLERİ I. ÖĞRETİM VİZE SINAVI.docx
8 Tohumluk çiç-üreme.ppt
9 Toprağın işlenmesi 1248__zto203_toprak_canlilari_II[1].ppt
10 Ara sınav
11 Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme teknikleri; Nadas, ekim, çimlenme TAB-Yetiştiriciliği-I_decrypted.pdf
12 Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme teknikleri; Dormansi, vivipari, ekim nöbeti TAB-Yetiştiriciliği-I_decrypted.pdf
13 Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme teknikleri; Zararlı ot ve diğer zararlılarla mücadele TAB-Yetiştiriciliği-I_decrypted.pdf
14 Tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirme teknikleri; Gübreleme, sulama, ayırma, seyreltme TAB-Yetiştiriciliği-I_decrypted.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280618 Ülkemizde ve dünyada kültürü yapılan tıbbi vearomatik bitkilerin öğrenilmesi
2 1280619 Ekolojik ve iklimsel olarak uygun olan türlerin ekiminin nasıl yapıldığının kavranılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 4 5 4 5 4 1
2 2 4 2 5 4 4 5 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek