Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN123 Genel Bankacılık 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bankacılık Sisteminin işlevlerinin, Finansal sistemin etkinlik koşullarının ve finansal yapının sosyal yapıyı biçimlendirme açısından önemi ile bankacılık sisteminin ekonomilerin yönlendirilmesi ve ekonomik kalkınma üzerindeki etkisinin açıklanması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Abdulkadir ERYILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bankacılık sisteminin temel işlevleri, Merkez bankaları ve finans sektörü, Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler, Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler, Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları, Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri, Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması, Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar, Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi, Bankalarda bilgi yönetimi, Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri, Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık, Bankacılıkta başlıca risk türleri, Bankacılkta yoğunlaşmalar. Bankacılıkta uluslar arası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 3 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bankacılık sisteminin temel işlevleri. Merkez bankaları ve finans sektörü. 1.jpg
2.jpg
3.jpg
https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Temel+Faaliyetler
2 Bankaların varlık nedenlerine ilişkin teoriler. 4.jpg
5.jpg
3 Dünyada ve Türkiyede Bankacılığın tarihsel gelişimi. Finansal yenilikler. 7.jpg
6.jpg
4 Ödünç verilebilir fonlar piyasası ve piyasanın denge koşulları 8.jpg
9.jpg
5 Kredi piyasasının finansal etkinliği. Farklı kredi türleri yoluyla finansman çeşitlemesi ve sonuçları. 10.jpg
11.jpg
6 Bankaların kaynakları ve kaynak kullanım seçenekleri. 12.jpg
13.jpg
7 Bankalarda kaynak maliyetleri ve Ürün fiyatlaması. 15.jpg
14.jpg
8 Bankalara alternatif ve tamamlayıcı finansal kurumlar. 16.jpg
17.jpg
9 Bankalarda hizmet etkinliği ve toplam kalite yönetimi. Bankalarda bilgi yönetimi. 18.jpg
19.jpg
10 Mevduat ve kredi sigortaları. Finansal risk transferleri. 20.jpg
21.jpg
11 Ekonomik göstergeler ve ekonomik ilerlemenin sürdürülebilirllik koşulları. Ekonomik ilerlemenin finans dayanağı açısından bankacılık. 22.jpg
23.jpg
12 Bankacılıkta başlıca risk türleri. 25.jpg
26.jpg
13 Bankacılıkta yoğunlaşmalar 27.jpg
28.jpg
14 Bankacılıkta uluslar arası işlemler ve çok uluslu yapılanmalar. 30.jpg
35.jpg
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266580 Banka kredi türlerini tanımlar.
2 1266581 Bankacılıkla ilgili temel bilgileri öğrenirler
3 1266582 Banka türlerini öğrenir.
4 1266583 Banka uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 3 3 3 4 4 5
2 4 5 3 4 3 3 4 3 3
3 4 5 3 3 4 4 4 3 4
4 3 3 5 4 4 3 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek