Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN125 Sigortacılığa Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Bankacılık ve Sigortacılık Programında öğrenim gören öğrencilerin Temel Sigortacılık ve Sigorta İşletmeciliği konusunda temel bilgilere sahip olmasını sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Elif ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste Temel Sigortacılık kavramlarının genel olarak tanımı yapılarak, dünyada ve ülkemizde sigortanın tarihi incelenecektir. Sigortanın makro ve mikro işlevleri üzerinde çalışılarak, sigortanın ekonomik etkileri anlatılacaktır. Sigorta Sözleşmesinin tarafları ve bunların yükümlülükleri açıklanacaktır. Sigortacılıktaki aracı kurum ve kuruluşlar tanıtılacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 20 3 60
15 Gösterme 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Sigortacılık Bilgileri dersine giriş yapılması, Sigortanın tanımının yapılması, sigortacılığa giriş dersi.docx
2 Sigortacılığın Dünyada ve ülkemizdeki tarihinin incelenmesi, sigortacılığın gelişmesini engelleyen ve destekleyen faktörlerin açıklanması
3 Risk ve risk çeşitleri, risk yönetimi ve öneminin açıklanması, Sigortacılığın temeli olarak risk kavramının incelenmesi
4 Örnek Poliçeler üzerinden sigorta sözleşmelerinin analiz edilmesi, Poliçe genel şartlarının önem ve anlamının ele alınması,
5 Sigorta sözleşmeleri ve taraflarının açıklanması, bunların hak ve yükümlülüklerinin açıklanması, Temel Sigortacılık kavramlarının incelenmesi
6 Sigortanın Makro ve Mikro İşlevlerinin açıklanması, Sigortanın ülkenin ekonomik yapısı ve geleceği üzerindeki etkilerinin açıklanası, Büyük sayılar kanunu ve etkilerinin açıklanması
7 Temel Sigortacılık Kavramlarının incelenmesi, Sigortanın Prensiplerinin açıklanması
8 Ara sınav
9 Dünyada ve ülkemizde uygulanmakta olan sigorta branşlarının tanıtılması, amaç ve önemlerinin anlatılması
10 Sigortalanabilirlik kavramının ve şartlarının incelenmesi
11 Temel Reasürans Bilgileri,
12 Reasürans Çeşitlerinin incelenmesi
13 Reasürans Hesapları ve incelenmesi, Risk, Prim ve Hasar paylaşımlarının hesaplarının analiz edilmesi
14 Temel Sigortacılık Bilgileri Dersinin genel değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266619 Sigortanın ve sigortacılığın tanımını yaparak, Sigortacılık mesleği ile ilgili temel kavramları açıklayabilir
2 1266620 Sigortanın dünyadaki ve ülkemizdeki tarihini yazılı ve sözlü anlatabilir
3 1266621 Sigortacılıkta, risk, risk çeşitleri ve risk yönetimi konusunda temel kavramları ve uygulamalar hakkında açıklamaları yapabilir
4 1266622 Sigortanın Prensiplerini sayarak açıklayabilir
5 1266623 Sigortanın Makro ve Mikro işlevlerini açıklayabilir
6 1266624 Sigorta Sözleşmelerinin taraflarını açıklayarak, bunların hak ve yükümlülüklerini yazılı ve sözlü anlatabilir
7 1266625 Sigorta işletmelerinde aracı kurum ve kuruluşları yazılı ve sözlü anlatabilir
8 1266626 Sigortacılıkta önemli bazı kavramlar açıklanabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8 5 5 5 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek