Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN124 Ticaret ve Borçlar Hukuku 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Ticaret ve borçlar hukuku konusunda öğrenciye temel bilgileri aktarmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Elif ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

ticaret ve borçlar hukuku kuralları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 35 2 70
10 Tartışma 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret hukukuna giriş, sistemler, uluslararası ticaret hukuku hakkında genel bilgi ticaret ve borçlar hukuku ders notları.docx
2 Ticari işletme tanım ve unsurları, esnaf işletmesi ile farkı, merkez ve şube ayrımı
3 Ticari işletme ile ilgili bazı işlemler, Ticari işletmenin devri ve rehni, Ticari iş
4 Ticari iş- Ticari iş karinesi - Bir taraf için ticari sayılan sözleşmeler- Ticari iş olmanın sonuçları
5 Ticari iş olmanın sonuçları (Teselsül karinesi ve Ticari faiz) - Ticari hüküm
6 Tacir sıfatı (gerçek ve tüzel kişi tacirler)-Tacir sıfatının kaybı- Tacirin iflası
7 Tacir olmaya bağlanan sonuçlar
8 Ara sınav
9 Ticaret Sicili-Ticaret ünvanı ve işletme adı
10 Haksız rekabet ve marka
11 Ticari defterler ve tacir yardımcıları
12 Borçlar Hukukunun genel kavramları, konusu
13 Borcun kaynakları - Borç ilişkisinin sona ermesi ve sonuçları, borçların ifası ve ifa edilmemesi ve sonuçları
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272152 Ticaret ve borçlar hukuku konusunda öğrenciye temel bilgileri aktarmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 5 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek