Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN132 Ticari Matematik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için,gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. 2-Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evren ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zehir, Hayrettin; Ticari Matematik Ders Kitabı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011 Tuğrul, Belgin; İleri, Hüseyin, Ticaret Metematiği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2010 Çetiner, Ertuğrul; Ticari ve Mali Matemetik, Gazi Kitabevi, Ankara Aydın, Nurhan; Coşkun, Metin; Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzde ve binde kavramları ,Oran ve orantı ,Maliyet ve satış fiyatı hesaplamaları ,Kar-zarar yüzdesi hesaplamaları ,Faiz Hesaplamaları ,İskonto Hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
9 Problem Çözümü 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticari matematikte temel ve genel kavramlar
2 Yüzde tutarı,temel sayı,yüzde payı
3 Yüzde ve binde hesapları ile ilgili problemler
4 Oran, orantı,doğru orantı,ters orantı
5 Bileşik orantı,oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamala
6 Maliyet fiyatı ve satış fiyatı üzerinden kar zarar hesaplamalar
7 Maliyet ve satış hesaplamaları ile ilgili problemler
8 Faiz hesaplamaları
9 ARASINAV
10 Logaritma cetvelinin kullanılması, Bileşik faiz
11 İskonto hesaplamaları,iskonto ve nominal değerin hesaplanması,denk bonolar
12 karşılaştırmalı problemler
13 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler
14 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270884 Ticari Matematik ile ilgili temel kavramları anlayabilir
2 1270885 Ticari matematik işlemlerini anlayabilir
3 1270886 Diğer meslek derslerinde karşılaşacakları matematiksel işlemleri yapabilir.
4 1270887 Ekonomik hayatı ilgilendiren sorunları çözebilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahiptirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65777 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 65779 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 65778 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 65771 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 65775 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 65772 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 65773 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 65776 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 65774 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 3 2 5 5 5
2 3 3 4 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 3 3 3 3
4 2 3 5 3 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek