Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN132 Ticari Matematik 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Ekonomik hayatı ilgilendiren konuları kavrayabilmek için,gerekli ve yeterli matematik bilgilerine sahip olabilme. 2-Meslek derslerinde karşılaştıkları matematiksel işlemleri yapabilme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Evren ERGÜN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Zehir, Hayrettin; Ticari Matematik Ders Kitabı, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011 Tuğrul, Belgin; İleri, Hüseyin, Ticaret Metematiği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2010 Çetiner, Ertuğrul; Ticari ve Mali Matemetik, Gazi Kitabevi, Ankara Aydın, Nurhan; Coşkun, Metin; Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yüzde ve binde kavramları ,Oran ve orantı ,Maliyet ve satış fiyatı hesaplamaları ,Kar-zarar yüzdesi hesaplamaları ,Faiz Hesaplamaları ,İskonto Hesaplamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
9 Problem Çözümü 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticari matematikte temel ve genel kavramlar DERS-NOTLARI-T.M..pdf
2 Yüzde tutarı,temel sayı,yüzde payı DERS-NOTLARI-T.M..pdf
3 Yüzde ve binde hesapları ile ilgili problemler DERS-NOTLARI-T.M..pdf
4 Oran, orantı,doğru orantı,ters orantı DERS-NOTLARI-T.M..pdf
5 Bileşik orantı,oranlı bölme ve şirketlerle ilgili hesaplamala DERS-NOTLARI-T.M..pdf
6 Maliyet fiyatı ve satış fiyatı üzerinden kar zarar hesaplamalar DERS-NOTLARI-T.M..pdf
7 Maliyet ve satış hesaplamaları ile ilgili problemler DERS-NOTLARI-T.M..pdf
8 Faiz hesaplamaları DERS-NOTLARI-T.M..pdf
9 ARASINAV
10 Logaritma cetvelinin kullanılması, Bileşik faiz DERS-NOTLARI-T.M..pdf
11 İskonto hesaplamaları,iskonto ve nominal değerin hesaplanması,denk bonolar DERS-NOTLARI-T.M..pdf
12 karşılaştırmalı problemler DERS-NOTLARI-T.M..pdf
13 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler DERS-NOTLARI-T.M..pdf
14 Bileşim, alaşım ve bunlarla ilgili problemler DERS-NOTLARI-T.M..pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491917 Ticari Matematik ile ilgili temel kavramları anlayabilir
2 1491918 Ticari matematik işlemlerini anlayabilir
3 1491919 Diğer meslek derslerinde karşılaşacakları matematiksel işlemleri yapabilir.
4 1491920 Ekonomik hayatı ilgilendiren sorunları çözebilmek için, gerekli ve yeterli matematik bilgisine sahiptirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 3 3 2 5 5 5
2 3 3 4 4 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 3 3 3 3
4 2 3 5 3 4 4 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek