Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ115 Klimatoloji I 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere Klimatoloji biliminin temel kavramlarını, Coğrafya Bilimi içerisindeki yerini ve önemini kavratmak, iklim eleman ve faktörlerini açıklamak, Dünya'nın enerji bilançosu hakkında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Ardel, A., Kurter, A., Dönmez Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 1123/40, Sayfa. 322,Taş Matbaası, İstanbul. *Atalay, İ., (2010), Uygulamalı Klimatoloji, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Dönmez, Y., (1979), Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 2506/102, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. *Bahadır, M. Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri ile Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4, 1, 4 / 2013. *Bahadır, M. Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 4, 26, 9 / 2011. *Erol, O. (2011), Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. *Erinç, S. (1984 a), Klimatoloji ve Metotları, İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2015), Türkiye’de Lodos’un Sinoptik Klimatolojisi (Samsun İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 40, Sayfa: 413-422. *Türkeş, M. (2017), Genel Klimatoloji, Kriter Yayınevi, İstanbul. *Türkeş, M., (2016), Klimatoloji ve Meteoroloji Kriter Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klimatolojinin tanımı, Klimatoloji ile Meteoroloji arasındaki ilişkiler, atmosfer, atmosferin katları, troposfer ve özellikleri, gözlem ve ortalamalar, meteorolojik gözlemler, sinoptik gözlemler, fenolojik gözlemler, sıcaklık, sıcaklığın yüksekliğe bağlı değişimi, basınç ve rüzgarlar,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği, konusu, amacı, Klimatoloji 1. Hafta.pdf
2 Atmosfer, Hava ve İklimin Temelleri Atmosfer, Hava ve İklime Giriş Meteoroloji ve Klimatoloji Hava, İklim, Çevre ve İnsan Etkileşimleri Hava ve İklim Öğeleri Klimatoloji 2. Hafta.pdf
3 Hava ve İklim Kavramları Hava ve İklim Elemanları ve Faktörleri Klimatoloji 3. Hafta.pdf
4 Yeryüzü ve Yüksek Atmosfer Gözlemleri Yağış İstasyonları ve Gözlemleri Küçük Klimatoloji İstasyonları ve Gözlemleri Büyük Klimatoloji İstasyonları ve Gözlemleri Klimatoloji 4. Hafta.pdf
5 Sinoptik Meteoroloji İstasyonları ve Gözlemleri Otomatik Hava Gözlem İstasyonları Fenolojik gözlemler Klimatoloji 5. Hafta.pdf
6 Radyasyon ve Hava Sıcaklığı Güneş ve Yer Radyasyonu Yerküre-Güneş İlişkileri Yerküre’nin Hareketleri Mevsimler Klimatoloji 6. Hafta.pdf
7 Atmosferin Dikey Yapısı ve Katmanları Hava Basıncının Dikey Değişimleri Hava Sıcaklığının Dikey Değişimleri ve Atmosferin Katmanları Hava Bileşiminin Dikey Değişimleri ve Atmosferin Katmanları Klimatoloji 7. Hafta.pdf
8 Yerküre’nin Enerji Dengesi ve Isınması Gelen Güneş Işınları ve Atmosferde Dağılması, Kırılması, Yayılması ve Absorbe edilmesi Klimatoloji 8. Hafta.pdf
9 Giden Yer Işınımı Yerküre-Atmosfer Sisteminin Isı Enerjisi Bütçesi Yeryüzünün Enerji Bütçesi Klimatoloji 9. Hafta.pdf
10 Ara sınav
11 Hava Sıcaklığı ve Ölçülmesi Klimatoloji 10. Hafta.pdf
12 Adyabatik Sıcaklık Değişiklikleri ve Kararlılık Adyabatik Sıcaklık Değişiklikleri Hissedilir Isı Gizli Isı Klimatoloji 11. Hafta.pdf
13 Adyabatik Sıcaklık Değişme Oranı Atmosferde Kararlılık Bulut Oluşumu
14 Sıcaklık Terselmesi ve Hava Kirliliği

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282219 Öğrenciler hava olaylarının nedenlerini ortaya koyar.
2 1282220 Öğrenciler uygun klimatolojik yöntemleri kullanarak meteorolojik verileri değerlendirir, test eder, yorumlar.
3 1282221 Öğrenciler İklim grafiklerini yorumlar.
4 1282222 Öğrenciler Klimatolojinin temel kavramlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4
2 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4
3 3 5 3 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 4 4
4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek