Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ113 Nüfus Coğrafyası 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Nüfus konusu, artış süreçleri, global ve bölgesel ölçekte etkili koşullar ve sonuçları açısından incelenmektedir. Bu değerlendirme nüfus artışı ve demografik yapı değişimi üzerinde etkili sosyo-ekonomik olaylar çerçevesinde yapılmakta ve ders ile öğrencilerin dünyanın farklı bölgelerinde uygulanan nüfus politikalarının nedenlerinin ve yol açtığı sorunları anlamaları hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ. Türkiye Coğrafyası. Yeni Çağ Bas. Yay. San. ve Tic. Ltd., ISBN 975 - 95527 - 3 -6, Ankara, 1991. Doğanay, H. Türkiye Beşeri Coğrafyası. Milli Eğt. Bak. Yay. No: 2982, ISBN 975-11-1055-6, İstanbul, 1997. Özgür, M. Türkiye'de Nüfus Coğrafyası. GMC Basım Yay. Ankara, 1998. Şahin, C. Doğanay, H. Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomi-Jeopolitik). Gündüz Eğt. ve Yay. Öğretmen Kitapları Serisi, Ankara, 1999. Tandoğan, A. Türkiye Nüfusu (Demografik Temel Kavramlar) Eser Ofset Mat. Yay. Trabzon, 1998. Preston, H. S., Heuveline, P., Guillot, M. Demography-Mesasuring and Modelling Population Processes. Blackwell Publ., London. 2001. Tümertekin, E., Özgüç, N. Beşeri Coğrafya –İnsan Kültür- Mekan. Çantay Kitabevi, İstanbul. 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Nüfus sayımları, Nüfus artışı, Dünyada nüfus değişimi (artışı). Nüfus artışı ile ilgili görüşler / Nüfus teorileri. Nüfus artışını belirleyen etmenler-Nüfus hareketleri- Doğumlar, Ölümler ve Göç. Nüfus- mekan ilişkisi. Nüfusun yaş, ırk ve cinsiyet özellikleri. Göçler ve nüfus dağılımı üzerindeki etkileri. Dünyadaki nüfus yoğunluğu ve dağılışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nüfus ve Coğrafya, Nüfus Coğrafyası NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
2 Nüfus sayımları, Nüfus artışı, Dünyada nüfus değişimi (artışı) NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
3 Nüfus gelişme devreleri: demografik geçiş NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
4 Nüfus artışı ile ilgili görüşler NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
5 Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Doğumlar NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
6 Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Ölümler NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
7 Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, Kadınların coğrafyası NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
8 Ara sınav
9 Nüfusun yaşlanması- Dünyada yaşlanma sorunu NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
10 Nüfus değişiminde rol oynayan faktörler: Göçler NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
11 Göç nedenleri-Göç faktörleri NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
12 İç göçler-Uluslararası göçler NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
13 Büyük göçler -Mülteci sorunu -Diaspora NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
14 Dünyada nüfus yoğunluğu ve dağılışı NÜFUS COĞRAFYASI DERS NOTLARI.pptx
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281619 Dünyada nüfus yoğunluğu ve dağılışını açıklar
2 1281620 Uluslararası göçler, mülteci sorunu ve diaspora konularında tartışır
3 1281621 Göç nedenleri ve göç faktörleri arasındaki ilişkiyi tartışır
4 1281622 Nüfusun yaşlanması ve yaşlanma sorununu analiz eder
5 1281623 Nüfus değişiminde rol oynayan faktörleri tartışır
6 1281624 Nüfus sorunlarının etkilerini tartışarak sorunlara çözüm önerileri getirebilir.
7 1281625 Nüfus Coğrafyası ile ilgili terminolojiyi bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 2 3 4 5 4 3 3 4 2 2 4 4 1 5 3
3 2 3 4 3 4 2 4 3 3 2 5 4 4 4 3
4 2 3 4 3 4 2 3 2 3 4 5 4 5 4 3
5 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 3
6 2 3 4 3 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 3
7 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 5 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek