Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ114 Yerleşme Coğrafyası 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı yerleşmelerin ortaya çıkışında etkili olan faktörleri ve yerleşme sorunlarını açıklayarak bu sorunların çözümüne ilişkin çözüm önerileri getirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. ve ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. TOLUN DENKER, B. (1984) Yerleşme Coğrafyası: Kır Yerleşmeleri, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul TÜMERTEKİN, E. (1994) Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul İlgili bilimsel makaleler.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerleşme ve yerleşmeyi başlatan olaylar. Dünyada bilinen ilk yerleşmeler ve yerleşim alanları. Yeryüzünde yerleşme sahasının sınırları. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler: Denizler, Kutup bölgeleri. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler: Yükselti, Kuraklık. Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler ve teknolojik gelişmeler . Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı: fiziki faktörler. Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı: beşeri faktörler Kır ve şehir yerleşmeleri, kır-şehir ayırımı. Kır-şehir ilişkileri. Yerleşme ve konut sorunu. Yerleşme sorunları, yerleşme ve çevre

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerleşme coğrafyasının konusu ve dersin kaynakları YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
2 Yerleşme ve yerleşmeyi başlatan olaylar YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
3 Dünyada bilinen ilk yerleşmeler ve yerleşim alanları YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
4 Yeryüzünde yerleşme sahasının sınırları YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
5 Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler: Denizler, Kutup bölgeleri YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
6 Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler: Yükselti, Kuraklık YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
7 Yerleşmeyi sınırlandıran faktörler ve teknolojik gelişmeler YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
8 Ara Sınav
9 Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı: fiziki faktörler YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
10 Yeryüzünde yerleşmelerin dağılışı: beşeri faktörler YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
11 Kır ve şehir yerleşmeleri, kır-şehir ayırımı YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
12 Kır-şehir ilişkileri YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
13 Yerleşme ve konut sorunu YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
14 Yerleşme sorunları, yerleşme ve çevre YERLEŞME COĞRAFYASI.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501668 Yerleşme coğrafyasına ilişkin terminolojiyi bilir.
2 1501669 Yerleşme coğrafyası çalışmalarını ve gelişimini tartışır.
3 1501670 Yerleşmede fiziki ve beşeri çevre ile ilişkilerini analiz eder.
4 1501671 Dünyada yerleşmenin gelişim tarihçesini açıklar.
5 1501672 Yerleşme sorunlarını tartışır.
6 1501673 Yerleşme sorunlarının çözümünde mekana uygun öneriler geliştirir
7 1501674 İnsan mekan ilişkisinde coğrafyanın bilimsel yaklaşımını benimser.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 2 3 2 3 4 3 4 5 4 4 5 3
2 2 3 4 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3
3 2 3 3 2 1 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3
4 2 3 3 2 3 2 2 4 4 4 3 4 3 4 3
5 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 3
6 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4
7 3 3 3 2 3 2 2 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek