Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı, önemi, kaynakları ve değerlendirme ölçütleri Klimatoloji II Sunu 1. Hafta-dönüştürüldü.pdf
2 Basınç, basıncı etkileyen faktörler, normal atmosfer basıncı Klimatoloji II 2. Hafta.pdf
3 Siklon, Antisiklon kavramları ve özellikleri, rüzgarın tanımı, oluşumu, rüzgar enerjisi ve önemi Klimatoloji II 3. Hafta.pdf
4 Rüzgar ölçüm sistemleri, Beaufort Ölçeği, izobarlar, barastrafik, geostrafik rüzgarlar Klimatoloji II 4. Hafta.pdf
5 1. Quiz , Rüzgarın yönünü , hızını etkileyen faktörler, Koriolis etkisi 1. Quiz Klimatoloji II 5. Hafta.pdf
6 Rüzgar frekans gülleri ve çizimi, genel atmosfer dolaşımı, klasik görüş, modern görüş, sürekli basınç merkezleri. Klimatoloji II 6. Hafta.pdf
7 Rüzgar çeşitleri, sürekli ve devirli rüzgarlar Klimatoloji II 7. Hafta.pdf
8 Yerel Rüzgarlar, tropikal rüzgarlar, Katrina, El Nino Klimatoloji II 8. Hafta.pdf
9 Hava nemi, su döngüsü, evapotranspirasyon, potansiyel ve gerçek buharlaşma Klimatoloji II 9. Hafta.pdf
10 Ara sınav
11 Yağış, oluşumu ve dünye üzerinde sürekli yağış kuşakları Klimatoloji II 10. Hafta-dönüştürüldü.pdf
12 Kuraklık-nemlilik Klimatoloji II 11. Hafta.pdf
13 El Nino La Nino,
14 Kuzey Atlantık Salınımı (NAO)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1502226 Öğrenciler temel klimatolojik kavramları öğrenir.
2 1502227 Öğrenciler basınç-rüzgar ilişkisini öğrenir.
3 1502228 Öğrenciler temel iklim elemanları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1502229 Öğrenciler meteorolojik afetler hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek