Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ116 Klimatoloji II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Öğrencilere temel klimatolojik kavramları öğretmek, basınç farklılıkları, rüzgar oluşumları, ve bazı iklim elemanları hakkında temel bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Ardel, A., Kurter, A., Dönmez Y. (1969). Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 1123/40, Sayfa. 322,Taş Matbaası, İstanbul. *Atalay, İ., (2010), Uygulamalı Klimatoloji, META Basım Matbaacılık, İzmir. *Dönmez, Y., (1979), Umumi Klimatoloji ve İklim Çalışmaları, İstanbul Üniversitesi, Coğrafya Enstitüsü Yayınları, Yayın No. 2506/102, Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul. *Bahadır, M. Samsun İli İklim Özelliklerinin Enterpolasyon Teknikleri ile Analizi, Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 4, 1, 4 / 2013. *Bahadır, M. Türkiye'de İklim Değişikliğinin İklim Bölgelerine Yansımasında Kuzey-Güney Yönlü Sıcaklık ve Yağış Değişim Öngörüleri, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 4, 26, 9 / 2011. *Erol, O. (2011), Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, İstanbul. *Erinç, S. (1984 a), Klimatoloji ve Metotları, İÜ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, İstanbul. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2015), Türkiye’de Lodos’un Sinoptik Klimatolojisi (Samsun İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 40, Sayfa: 413-422. *Türkeş, M. (2017), Genel Klimatoloji, Kriter Yayınevi, İstanbul. *Türkeş, M., (2016), Klimatoloji ve Meteoroloji Kriter Yayınevi, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Basınç ve rüzgarlar, genel atmosfer dolaşım sirkülasyonu (Klasik görüş, modern görüş), Genel Atmosfer dolaşım sistemine bağlı gelişen sürekli ve kesintili rüzgarlar, hava nemi, bulutlar, sis oluşumu ve çeşitleri, yağış, yağışın oluşumu, cephesel yağışlar, konveksiyonel yağışlar, oroğrafik yağışlar, El Nino ve La nino, Kuzey Atlantik Salınımı (NAO), iklim sağlık ilişkisi, Kuraklık ve taşkınlar, tanımı, sıklığı ve frekans analizi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
10 Tartışma 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
49 Performans 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Basınç, rüzgarlar Klimatoloji II Sunu 1. Hafta-dönüştürüldü.pdf
2 Yeryüzünün başlıca basınç kuşakları
3 Genel atmosfer dolaşım sistemi (Klasik görüş, modern görüş)
4 Genel atmosfer dolaşım sistemine bağlı gelişen sürekli rüzgarlar.
5 Genel Atmosfer dolaşım sistemine bağlı gelişen yerel rüzgarlar
6 Yerel rüzgarlar (Dağ ve vadi meltemi)
7 Bulut oluşumu, çeşitleri, mekansal dağılışı
8 Sis oluşumu, sis çeşitleri ve mekansal dağılışı
9 Sis-çevre sorunları ilişkisi
10 Ara sınav
11 Yağış, oluşumu ve dünye üzerinde sürekli yağış kuşakları
12 Kuraklık-nemlilik
13 El Nino La Nino,
14 Kuzey Atlantık Salınımı (NAO)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282231 Öğrenciler temel klimatolojik kavramları öğrenir.
2 1282232 Öğrenciler basınç-rüzgar ilişkisini öğrenir.
3 1282233 Öğrenciler temel iklim elemanları hakkında bilgi sahibi olur.
4 1282234 Öğrenciler meteorolojik afetler hakkında bilgi sahibi olur ve çözüm önerileri sunar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4
4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek