Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BAN227 Pazarlama ve Satış Yönetimi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Dersin amacı çağdaş pazarlama bakış açısının önemini ve satış yönetimini tanımlamak, satış yöneticisinin görevlerini ve fonksiyonlarını tanımlamak, müşteri sorunları için profesyonel çözümler üretmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Elif ATAMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

pazarlama ve satış

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin İçeriği,; pazarlama ve satış öncesi hazırlık yapmak, satış sürecini gerçekleştirmek, satış sürecinde krizi yönetmek, satış sonrası hizmetleri takip etmek, satış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak, doğrudan satış yapmak, dolaylı satış yapmak, satışların mevcut durum analizini yapmak, birimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, pazarın fırsat ve tehditlerini tahmin etmek, uzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmek, satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak, satışları tahmin etmek, satış kotalarını belirlemek, atışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmek, birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak, satış elemanı sayısını belirlemek, satış elemanının niteliğini belirlemek, satış elemanının temin edilmesine katkıda bulunmak, bölümleri oluşturmak, uygun örgüt yapısını seçip yetki ve sorumlulukları belirlemek, bölge özelliklerini belirlemek, bölgeye uygun rotayı oluşturmak, satış ekibinin koordinasyonunu sağlamak, satış elemanlarını denetlemektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 32 2 64
10 Tartışma 7 1 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamaya giriş ve pazarlama ilkeleri pazarlama ve satış yönetimii.docx
2 Potansiyel müşteriler için kaynakları araştırmak ve müşterileri listelemekListelenen müşterilerin özelliklerini tespit etmek
3 Satış öncesi hazırlık yapmakSatış sürecini gerçekleştirmek
4 Satış sürecinde krizi yönetmekSatış sonrası hizmetleri takip etmek
5 Satış sonrası hizmetleri takip etmekSatış birimi ile ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamakDoğrudan satış yapmak
6 Doğrudan satış yapmakDolaylı satış yapmakSatışların mevcut durum analizini yapmak
7 Satışların mevcut durum analizini yapmakBirimin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmekPazarın fırsat ve tehtidlerini tahmin etmek
8 Pazarın fırsat ve tehtidlerini tahmin etmekUzun vadeli stratejik amaç ve hedefler tespit etmekSatış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamak
9 Satış tahmini yapmak için gerekli verileri toplamakSatışları tahmin etmekSatış kotalarını belirlemek
10 Satış kotalarını belirlemekSatışla ilgili ticari ve finansal belgeleri yönetmekBirim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak
11 Birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamakSatış elemanı sayısını belirlemekSatış elemanının niteliğini belirlemekSatış elemanının temin edilmesine katkıda bulunmak
12 Bölge özelliklerini belirlemekBölgeye uygun rotayı oluşturmak
13 Satış ekibinin koordinasyonunu sağlamakSatış elemanlarını denetlemek
14 Birim bütçesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488012 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 1488013 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
3 1488014 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular
4 1488015 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 1488016 şletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73509 Hukuk, muhasebe, temel işletmecilik, yönetim ve alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek.
2 73511 Alanının gerektirdiği temel düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımlarını kullanabilme becerisi kazandırmak.
3 73510 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme becerisine sahip olmak.
4 73503 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak
5 73507 Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.
6 73504 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırmak.
7 73505 Alanı ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilme, takımlarda veya bireysel çalışmalarda sorumluluk alabilme becerisi ile donatılmış olmak.
8 73508 Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini belirleme ve etkin kullanabilmek.
9 73506 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak, plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 4 4 5 4 5 4
2 4 5 5 4 5 4 5 4 4
3 5 4 4 5 5 4 4 5 5
4 5 4 5 4 4 5 5 4 5
5 4 4 4 4 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek