Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK217 Mukavemet I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Makine mühendisliği öğrencilerinin daha sonraki dönemlerde alacakları Mukavemet II, Makine Elemanları I ve II, ve Bitirme Projesi dersleri için temel bilgileri edinmelerini sağlamaktır. Bu amaçla; cisimlerin yükler altındaki davranışları (Şekil değiştirmeler, Gerilmeler, stabilite analizi vs), elemanter boyutlandırma hesapları için gerekli mukavemet hesapları ile ilgili temel kavramları vermek ve bunların mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat GÜLTEKİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) F. P. Beer, R. Johnston, Strength of Materials, Beta Yayınları. 2) Bakioğlu, Cisimlerin Mukavemeti, Beta Yayınları 4) A. Pytel, Strength of Materials, Harper International Edition, 1987. 4)Omurtag H. M.,Mukavemet, Cilt 1, Birsen Yayınevi, 2007 5)Omurtag H. M.,Mukavemet Çözümlü Problemler, Cilt 1,2008 6)Savcı M., Arpacı A.,Mukavemet,Teorik esaslar,Çözümlü Problemler, Birsen yayınevi,1999

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kesit tesirleri, dış yükler ve iç kuvvetler, denge denklemleri Gerilme, şekil değiştirme, deformasyon Eksenel kuvvetler; normal gerilmeler, şekil değiştirmeler İnce cidarlı basınçlı kaplar Gerilme ve şekil değişimi dönüşümleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 22 22
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 22 22

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar, temel kavramlar, mukavemet ilkeleri
2 Kesit tesirleri, dış yükler ve iç kuvvetler, denge denklemleri Mukavemet-I_1.Hafta.pdf
3 Kesit tesirleri hesaplama yöntemleri, seçilmiş kesit tesirleri problemleri Mukavemet-I_2.Hafta.pdf
4 Gerilme analizi,iç kuvvet ve gerilme, tek eksenl gerilme hali Mukavemet-I_3.Hafta.pdf
5 İki ve üç eksenli gerilme durumları, Mohr dairesi, seçilmiş gerilme problemleri Mukavemet-I_3.Hafta.pdf
6 Şekil değiştirme analizi, gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi, genel şekil değiştirme hali Mukavemet-I_4.Hafta.pdf
7 Düzlemsel şekil değişimi, Mohr dairesi, üç eksenli şekil değiştirme Mukavemet-I_5.Hafta.pdf
8 Hook bağıntıları (Bünye denklemleri), sıcaklık ve ısıl şekil değişimi Mukavemet-I_8.Hafta.pdf
9 Arasınav
10 Şekil değiştirme problemleri Mukavemet-I_9.Hafta.pdf
11 Normal kuvvet/Normal gerilme hali, eksenel normal kuvvet etkisi
12 Ağırlık etkisi, ince cidarlı basınçlı kaplar, normal kuvvet problemleri
13 Kesme Kuvveti ve kayma gerilmesi durumu Mukavemet-I_12.Hafta.pdf
14 Kesme/kayma kuvveti ve gerilmesi problemleri Mukavemet-I_13.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279347 Temel mukavemet ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1279348 Eksenel yükleme ve kesme kuvveti altında oluşan deformasyonu inceler.
3 1279349 Gerilme ve şekil değiştirme analizi yapar
4 1279350 Gerilme ve şekil değiştirmelerde dönüşüm bağıntıları hakkında bilgi sahibi olur
5 1279351 Normal Kuvvet etkisinde, normal gerilme halini tanır.
6 1283947 Sıcaklık etkisinde oluşan deformasyonlar hakkında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64140 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 64141 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 64142 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 64143 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 64144 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 64145 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 64146 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 64147 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 64148 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 64149 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 64150 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 64151 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 64152 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 2
2 3 3 4
3 4 4
4 4 4
5 3 4 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek