Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB217 Tohumculuk 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilere tohum ve tohumluk terimlerinin anlamını kavratmak, bitkisel üretimde kaliteli tohumluğun önemini öğretmek, tohumluk üretim yöntemlerini ve işlemlerini öğretmek, tohumluk işleme, depolama ve dağıtımı konularında bilgi vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan AKAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şehirali, Sezen, 2002. Tohumluk ve Teknolojisi (Yenilenmiş 3. Baskı). İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye'de Tohumluk Üretimi, Dağıtımı, İhracat ve İthalatı Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşum Bitkisel Üretimde Tohumluğun Önemi Tohum Morfolojisi (Buğdaygiller, Baklagiller, Yağ bitkileri vb.) Tohum Fizyolojisi (Durgunluk, çimlenme, tohumun büyüme ve gelişmesi) Tohum Fizyolojisi (çimlenme ve bitki büyüme düzenleyiler arasındaki ilişkiler) Tohumluk Ekolojisi Tohumluk Üretimi (koruma ve izolasyon, tohum yatağının hazırlanması, tohumluk ve aşılanması, ekim zamanı ve yöntemi, ayıklama, yabancı otlar) Tohumluk Üretimi (tamamlayıcı tozlama, gübreleme ve sulama, hastalık ve zararlıların kontrolu, hasat - harman) Tohumlukların kurutulması Tohumlukların işlenmesi Tohumlukların Depolanması Tohumlukların Depolanması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada ve Türkiye'de Tohumluk Üretimi, Dağıtımı, İhracat ve İthalatı Tohumculuk giriş.pdf
2 Bitkilerde Üreme ve Tohum Oluşum Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
3 Bitkisel Üretimde Tohumluğun Önemi Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
4 Tohum Morfolojisi (Buğdaygiller, Baklagiller, Yağ bitkileri vb.) Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
5 Tohum Fizyolojisi (Durgunluk, çimlenme, tohumun büyüme ve gelişmesi) Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
6 Tohum Fizyolojisi (çimlenme ve bitki büyüme düzenleyiler arasındaki ilişkiler) Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
7 Tohumluk Ekolojisi Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
8 Tohumluk Üretimi (koruma ve izolasyon, tohum yatağının hazırlanması, tohumluk ve aşılanması, ekim zamanı ve yöntemi, ayıklama, yabancı otlar) Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
9 Tohumluk Üretimi (tamamlayıcı tozlama, gübreleme ve sulama, hastalık ve zararlıların kontrolu, hasat - harman) Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
10 Ara Sınav
11 Tohumlukların kurutulması Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf
12 Tohumlukların işlenmesi TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
13 Tohumlukların Depolanması TOHUMLUK SEBZELERDE ÜRETİM VE BAKIM.pdf
14 Tohumlukların Depolanması Tohumculuk ve Teknolojisi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499002 Tohumlukların işlenmesi, depolanması ve dağıtımı konusunda bilgi edinecektir.
2 1499003 Tohumluk üretiminin teknik esaslarını öğrenecektir.
3 1499004 Bitkilerde çiçeklenme, tozlaşma, döllenme ve tohum oluşumunu öğrenecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 4 5 4 5 3 4 1
2 2 3 5 5 5 3 4 3 3 3
3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek