Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MAK317 Ölçme Tekniği 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere ölçmenin ve ölçüm cihazlarının temel ilkeleri öğretmek, farklı ölçüm aletlerini seçme ve kullanma, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör. MUHAMMET ÖZDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tezcan Şekercioğlu, Ölçme Tekniği, 2. Baskı, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2018. 2. Osman F. Genceli, Ölçme Tekniği, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2008.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ölçme ve ölçmenin önemi. Birim sistemleri. Ölçme aletlerinde statik ve dinamik parametreler. Ölçme hataları ve belirsizlik. Boyut ve alan ölçümü. Basınç ölçümü. Sıcaklık ölçümü. Akış ölçümü. Kuvvet, moment ve gerilme ölçülmesi. Seviye ölçümü, Yakıtların ısıl değerlerinin ölçülmesi.ses seviyesi ölçümü. hız ölçümü. Termal kamera ölçümleri. Titreşim ölçümü.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 13 3 39
9 Problem Çözümü 3 2 6
29 Bireysel Çalışma 6 2 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Birim sistemleri ve ölçmenin temel ilkeleri. Birim sistemleri ve ölçmenin temel ilkeleri. Ölçme Tekniği 1. Hafta.pdf
2 Ölçme sistemi elemanları, ölçme aletlerinin özellikleri. Ölçme sistemi elemanları, ölçme aletlerinin özellikleri. Ölçme Tekniği 2. Hafta.pdf
3 Ölçme hataları, belirsizlik analizi. Ölçme hataları, belirsizlik analizi. Ölçme Tekniği 3. Hafta.pdf
4 Boyut ve yer değiştirme ölçülmesi. Boyut ve yer değiştirme ölçülmesi. Ölçme Tekniği 4. Hafta.pdf
5 UYGULAMA HAFTASI 1 UYGULAMA HAFTASI 1 Ölçme Tekniği 5. Hafta.pdf
6 Basınç ölçümü. Basınç ölçümü. Ölçme Tekniği 6. Hafta.pdf
7 Akış ölçümü. Akış ölçümü. Ölçme Tekniği 7. Hafta.pdf
8 Sıcaklık ölçümü. Sıcaklık ölçümü. Ölçme Tekniği 8. Hafta.pdf
9 UYGULAMA HAFTASI 2 UYGULAMA HAFTASI 2 Ölçme Tekniği 9. Hafta.pdf
10 Arasınav
11 Seviye ölçülmesi. Seviye ölçülmesi. Ölçme Tekniği 11. Hafta.pdf
12 Diğer ölçme cihazları. Diğer ölçme cihazları. Ölçme Tekniği 12. Hafta.pdf
13 Diğer ölçme cihazları. Diğer ölçme cihazları. Ölçme Tekniği 13. Hafta.pdf
14 UYGULAMA HAFTASI 3 UYGULAMA HAFTASI 3 Ölçme Tekniği 14. Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1499293 Ölçmenin ve ölçüm cihazlarının temel ilkelerini bilir.
2 1499294 Ölçmede meydana gelebilecek hataları kavrayıp, belirsizlik analizi yapabilir.
3 1499295 Farklı fiziksel büyüklükleri ölçebilir.
4 1499296 Farklı fiziksel büyüklükleri ölçmek için cihaz secimi yapabilir.
5 1499297 Ölçme cihazları konusunda teknolojik gelişmeleri takip eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71872 Matematik, fen ve temel mühendislik bilgi birikimlerini ve analiz, sentez ve araştırma yeteneklerini, karmaşık makina mühendisliği problemlerinin çözümü için kullanabilme becerisi
2 71873 Karmaşık mühendislik problemlerinin saptanması, tanımlanması ve formüle edilmesi sürecinde, deney tasarlayıp gerçekleştirebilme, sonuçlarını uygun analiz ve modelleme yöntemleri kullanarak yorumlama ve modern araç gereç ve donanımları seçebilme ve kullanabilme becerisi
3 71874 Bir makinayı, bileşenini, sistemi veya prosesi, beklenen performansı, imalat özelliklerini, ekonomikliği ve verimliliği sağlayacak şekilde yani gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi
4 71875 Gerektiğinde bireysel olarak, gerektiğinde disiplin içi ve çok disiplinli ekiplerde çalışabilme ve ekibe liderlik yapabilme becerisi
5 71876 Karmaşık Makina mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, çözme ve sunma becerisi ve bu doğrultuda gerek direkt kod yazma gerekse hazır bilgisayar yazılımlarını kullanabilme becerisi edinmiş olmak. Problemlerin çözümüne yönelik uygun yöntemleri belirleyebilme ve bilgiye ulaşmada çağının yöntemleri kullanabilme becerisi
6 71877 Mesleki etik sorumluluk anlayışına sahip olma özelliği; Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar konusunda bilgi sahibi olmak ve karşılaşılan karmaşık problemin çözümüne ilişkin standartlara bilgiye erişim teknolojilerini kullanarak erişebilme yeteneği
7 71878 Biri anadili olmak üzere iki dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi. Anadilinde etkin rapor yazma, üretim ve tasarım raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisine sahip olma. İkinci dilde, rapor yazma yetkinliğine, gerek duyduğunda çalışarak ulaşabilme potansiyeline sahip olma özelliği.
8 71879 Makina mühendisliğinin küresel ve ulusal boyutlardaki (sağlık, çevre ve güvenlik konularında) etkileri hakkında bilgi sahibi olma özelliği, çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
9 71880 Yaşam boyu (sürekli) öğrenimin önemini algılamış olma özelliği; bu doğrultuda bilgiye erişme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bağımsız öğrenme ve sürekli yenilenebilme yeteneği
10 71881 Mühendislik tasarım ve analizlerinde bilgisayar yazılımları gibi modern mühendislik yöntemlerini ve bilgiye ulaşmada çağdaş yöntemleri kullanabilme becerisi
11 71882 Öğrencinin seçtiği makina mühendisliği uygulama alanlarından herhangi birinde daha ayrıntılı bilgi ve uygulama deneyimi, Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak
12 71883 Teknoloji geliştirmede inovasyonun (buluşçuluğun) önemini algılamış olma özelliği, girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
13 71884 Değişen ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayabilme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1
2 1 1 2 1
3 1 2 1
4 3 1 1
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek