Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB219 Bitki Teşhisi ve Herbaryum 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere bitkilerin herbaryum amacıyla toplanması, kurutulması, etiketlenmesi ve muhafazasını öğretmek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Tosun, F. 1989. Çayır ve Mera Bitkilerinin Herbaryum İçin Toplanması, Kurutulması ve Muhafazası. OMÜ yayınları, yayın No. 50, Samsun. 2. Seçmen, Ö., Y. Gemici, E. Leblebici, G. Görk ve L. Bekat, 1992. Tuhumlu Bitkiler Sistematiği. EÜ Fen Fak Kitaplar Serisi No. 116, Bornova-İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bitkilerin muhafazası için gerekli olan herbaryum tekniğinin öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Herbaryumun tanımı, önemi ve herbaryumların gruplandırılması
2 Herbaryum tekniğinin tarihi gelişimi, günümüzdeki durum ve kullanılan aletler
3 Çiçekli bitkilerin herbaryumu
4 Bitkilerin herbaryum için toplanması
5 Toplama sırasında bilinmesi gerekenler ve tutulacak notlar
6 Farklı familyalardan bitkiler için toplama sırasında alınması gereken kısımlar
7 Presleme ve kurutma işlemleri
8 Bitkilerin kartonlara yapıştırılması ve koruma
9 Etiketleme, karteks hazırlama ve herbaryum dolaplarına yerleştirme
10 Arasınav
11 Sucul bitkiler herbaryumu
12 Yüksek boylu bitkilerin herbaryumu
13 Yumrulu ve soğanlı bitkiler herbaryumu
14 Çiçeksiz bitkilerin herbaryumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280645 Herbaryumların önemi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
2 1280646 Farklı familyalardan bitkilere göre, herbaryuma hangi bitki kısımlarının konulması gerektiğini bilir.
3 1280647 Bitkilerin toplanması, kurutulması ve herbaryum haline getirilmesinde kullanılan alet ve gereçler hakkında bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 2
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek