Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB221 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Araştırma yapma yeterlikleri kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Necdet Çamaş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kaya, Z. ve Şahin, M., 2013. Meslek Yüksekokulları İçin Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. II. Genişletilmiş Baskı, Eğitim Yayınevi, 197 s., Konya. ISBN: 978-605-5176-31-0.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta; Araştırma konularını seçme 2. Hafta; Araştırma konularını seçme 3. Hafta; Kaynak araştırması yapma 4. Hafta; Kaynak araştırması yapma 5. Hafta; Kaynak araştırması yapma 6. Hafta; Araştırma sonuçlarını değerlendirme 7. Hafta; Araştırma sonuçlarını değerlendirme 8. Hafta; Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme 9. Hafta; Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme 10. Hafta; Ara sınav 11. Hafta; Sunuma hazırlık yapma 12. Hafta; Sunuma hazırlık yapma 13. Hafta; Sunumu yapma 14. Hafta; Sunumu yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma konularını seçme
2 Araştırma konularını seçme
3 Kaynak araştırması yapma
4 Kaynak araştırması yapma
5 Kaynak araştırması yapma
6 Araştırma sonuçlarını değerlendirme
7 Araştırma sonuçlarını değerlendirme
8 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme
9 Araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme
10 Arasınav
11 Sunuma hazırlık yapma
12 Sunuma hazırlık yapma
13 Sunumu yapma
14 Sunumu yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278639 Araştırma yapmak
2 1278640 Araştırma raporu hazırlamak
3 1278641 Araştırmayı sunmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3
2 2 4 2 2 3 2 1 2 1 4
3 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek