Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB213 Fitokimya 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Drogların içinde bulunan bileşiklerin genel özellikleri, kimyasal yapıları, tanınmaları, farmakolojik etkileri

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt ÇIRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pengelly, A. 2010. The constituents of medicinal plants; an introduction to the chemistry and therapeutics of herbal medicine. Second edition. CABI publications, London. Mammadov R. 2014. Tohumlu bitkilerde sekonder metabolitler. Nobel Akademik Yayıncılık, no: 841, Ankara Bu ders kitabı dersin asıl kaynağını oluşturmaktadır.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Fitokimyaya giriş; bitkisel tıbbın kimyasal temelleri 2. Organik bileşenlerin biyosentezi ve yapısı 3. Organik asitler, genel özellikleri ve organik asit içeren bitkisel droglar 4. Fenoller, genel özellikleri ve fenol içeren bitkisel droglar 5. Polifenoller, tanenler ve flavonoidler, genel özellikleri; bu kimyasalları içeren bitkisel droglar 6. Glikozitler, genel özellikleri ve sınıflandırılması 7. Glikozit içeren bitkisel droglar 8. Terpenler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve terpenik türevler içeren bitkisel droglar 9. Triterpenoidler ve saponinler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve bu kimyasalları içeren bitkisel droglar 10. ARASINAV 11. Uçucu yağlar; genel özellikleri, sınıflandırılması ve uçucu yağ içeren bitkisel droglar 12. Sabit yağlar ve alkamitler; genel özellikleri, sınıflandırılması ve bu kimyasalları içeren bitkisel droglar 13. Alkaloitler, genel özellikleri ve sınıflandırılması 14. Alkaloit içeren bitkisel droglar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fitokimyaya giriş; bitkisel tıbbın kimyasal temelleri tarihçe.doc
2 Organik bileşenlerin biyosentezi ve yapısı genel_özellikler.doc
3 Organik asitler, genel özellikleri ve organik asit içeren bitkisel droglar genel_özellikler.doc
4 Fenoller, genel özellikleri ve fenol içeren bitkisel droglar Fenolikler.doc
5 Polifenoller, tanenler ve flavonoidler, genel özellikleri; bu kimyasalları içeren bitkisel droglar Fenolikler.doc
6 Glikozitler, genel özellikleri ve sınıflandırılması Fenolikler.doc
7 Glikozit içeren bitkisel droglar Alkaloitler.ppt
8 Terpenler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve terpenik türevler içeren bitkisel droglar Alkaloitler.ppt
9 Triterpenoidler ve saponinler, genel özellikleri, sınıflandırılması ve bu kimyasalları içeren bitkisel droglar Alkaloitler.ppt
10 ARASINAV
11 Uçucu yağlar; genel özellikleri, sınıflandırılması ve uçucu yağ içeren bitkisel droglar UÇUCU YAĞLAR.ppt
12 Sabit yağlar ve alkamitler; genel özellikleri, sınıflandırılması ve bu kimyasalları içeren bitkisel droglar UÇUCU YAĞLAR.ppt
13 Alkaloitler, genel özellikleri ve sınıflandırılması UÇUCU YAĞLAR.ppt
14 Alkaloit içeren bitkisel droglar Fitokimya Dersi Çalışma Soruları.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280156 Son yıllarda popüler olan fitokimya hakkında detaylı bilgi kazandırma
2 1280157 Araştırmalarda bitki analiz yöntemleri hakkında bilgi kazandırma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 3 4 4 5 5 3 5 2
2 3 3 5 5 4 4 5 5 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek