Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KİM104 Genel Kimya II 927001 1 2 6

Dersin Amacı

Genel Kimyadaki temel kavramları öğretmek, reaksiyon hız eşitliklerinin belirlenmesini, kimyasal denge durumunun incelenmesini ve kimyasal termodinamik niceliklerinin hesaplanmasını öğretmek, Asit-baz tanımları ve iyonik denge hakkında bilgi vermek, Elektrokimyasal hücreler, Hücre potansiyeli ölçümlerini (Nernst eşitliği) ve Faraday yasalarını incelemek, Kararlı ve karasız çekirdekleri, radyoaktif ışıma türlerini açıklamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ahmet UYANIK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çevirenler(T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt II, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [2] Modern Üniversite Kimyası, C.E. Mortimer, Çevirenler(T. Altınata, H. Akçay, H. Anıl, H. Avcıbaşı, D. Balköse, S. Çelebi, E. Henden, G. Nişli, M. Toprak, D. Toscalı, B. Yenigül), Çağlayan kitabevi, Cilt I, 2. Baskı, İstanbul, 1993. [3] KİMYA, R. Chang, (Çeviri Editörleri: A. Bahattin SOYDAN, A. Zehra AROĞUZ), 6. Baskıdan çeviri, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, Kasım 2000. [4] KİMYA Temel Kavramlar, Prof. Dr. N.K. ARAS, Prof. Dr. N.K. TUNALI, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 5. Baskı, İstanbul, Temmuz 1999. [5] Genel Kimya 1-2 / R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G.Herring, Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Tahsin Uyar,Prof. Dr. Serpil Aksoy, Palme yayıncılık, 2002

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge, Kimyasal Termodinamik, Asitler ve Bazlar, İyonik Denge, Elektrokimya, Çekirdek Kimyası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 0 0 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 6 84
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge 10 Çözeltiler.pdf
2 Kimyasal Kinetik ve Kimyasal Denge 11 Kimyasal kinetik.pdf
3 Kimyasal Termodinamik 12 Kimyasal denge.pdf
4 Kimyasal Termodinamik 13 Kimyasal termodinamik.pdf
5 Asitler ve Bazlar 14 Asitler ve Bazlar.pdf
6 Asitler ve Bazlar
7 İyonik Denge I 15 İyonik dengeler I.pdf
8 İyonik Denge I
9 ARASINAV
10 İyonik Denge II 16 İyonik dengelerII.pdf
11 İyonik Denge II
12 Elektrokimya 17 Elektrokimya.pdf
13 Elektrokimya
14 Çekirdek Kimyası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491210 Reaksiyon hızı tanımını ve bu hızın nasıl ölçülebileceği bilir. Reaksiyon hızına etki eden etmenleri açıklar. Reaksiyon hızı ifadesinin deneysel verilerden bulunmasını bilir ve reaksiyon derecesini belirler.
2 1491213 Le Chatelier İlkesini bilir ve dengeye etki eden etmenleri açıklar. Basınçlar cinsinden denge sabiti ile derişimler cinsinden denge sabiti arasındaki bağıntıyı bilir.
3 1491207 İleri ve geri reaksiyon hız sabitleriyle denge sabiti arasındaki bağıntıyı tanımlar.
4 1491211 Termodinamik kavram ve nicelikleri bilir.
5 1491215 Termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü yasalarını bilir ve kimyasal bir reaksiyonda termodinamik niceliklerin değişimlerini (deltaG, deltaH ve deltaS) hesaplar.
6 1491218 Asitlik kuvveti ile molekül yapısı arasındaki ilişkiyi bilir ve yorumlar. Zayıf asitler ve zayıf bazlardaki denge hesaplamalarını, suyun iyonlaşması ve pH ölçümünü, indikatörleri, ortak iyon etkisini ve tampon çözeltileri hazırlanışını açıklar.
7 1491205 Çözünürlük çarpımını ve hesaplamalarını bilir.
8 1491214 Kompleks iyonların bulunduğu dengeleri ve asit-baz titrasyonlarını açıklar. Metalik iletkenlik ve elektrolitik iletkenliği tanımlar.
9 1491217 Faraday yasalarını bilir.
10 1491212 Elektroliz hücresi ile pil hücresi arasındaki farkı bilir.
11 1491216 Standart indirgenme potansiyeli ve elektrot potansiyeli arasındaki ilişkiyi tanımlayan Nernst eşitliğini bilir ve hücre potansiyellerinin hesaplanmasını açıklar.
12 1491204 Derişim pilleri ve yakıt pilleri hakkında bilgi verir.
13 1491206 Atom çekirdeğinin yapısı açıklar. Kararlılık kuşağını, kararlı çekirdeklerin özelliklerini ve sihirli sayıları bilir.
14 1491208 Radyoaktiviteyi ve radyoaktif ışınım türlerini açıklar.
15 1491209 Radyoaktif bozunma kinetiğini, Çekirdek bağlanma enerjisini, Nükleer Fisyon ve Nükleer Füzyonu bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71391 Kimya temel alan ve kimyagerlik bilgisine sahiptir (Kimya alanında teorik ve uygulamalı temel kavramları bilir).
2 71392 Sahip olduğu teorik ve pratik bilgileri kullanarak tabiatı gözlemler ve yorumlar..
3 71393 Temel fiziksel ve kimyasal dönüşümleri (temel işlemleri ve temel süreçleri) tanımlar.
4 71394 Genel spektroskopik teknikleri bilir ve ilgili cihazları kullanır.
5 71395 Deney düzeneklerini kurar ve tasarlar.
6 71396 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
7 71385 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
8 71386 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
9 71387 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
10 71388 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
11 71389 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
12 71390 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
13 71397 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
14 71398 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
15 76269 Bilgiye nasıl ulaşacağını bilir ve tanımlar.
16 76270 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.
17 76271 Gerekli olan araç gereçleri hazırlar ve tasarlar
18 76272 Nasıl öğretileceğini bilir ve en son bilgileri sunar
19 76273 Kimyayı çevre bilinci oluşturarak verir
20 76274 Öğrenmeyi öğrenme becerisine sahiptir ve bağımsız çalışmalar yürütebilir
21 76281 Ortaya çıkan problemlere bilimsel süreç uygulayarak çözüm önerileri getirir.
22 76276 Klasik ve enstrumantal tekniklerle analizler yapar.
23 76280 Kelime işlem, tablo işlem, veri tabanı ve kimya alanındaki paket programları kullanır.
24 76275 Çevreyi ve tabiatı koruma bilinciyle davranır.
25 76277 Problemleri bilimsel düşünce ve ahlak doğrultusunda çözer.
26 76278 Elde ettiği verileri değerlendirir ve sunar.
27 76279 Teorik ve pratik bilgi birikimini sunarak öğretir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 4
3 4
4 4
5 4
6 4 4
7 4
8 4
9 4
10 4
11 4
12 4
13 4
14 4
15 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek