Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 23 23
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 23 23
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojiye Giriş: Biyolojinin Çeşitli Kolları 1-canllk-ogretisinin-on.pdf
2 Yaşamın Kökeni ve Bilimsel Metot 2-canllarn-kimyasal-icerigi.pdf
3 Yaşamın Molekülleri
4 Prokaryotların Genel Özellikleri
5 Ökaryotların Genel Özellikleri ve Organeller
6 Fotosentez ve Solunum
7 Ara Sınav
8 Mayoz ve mitoz bölünme
9 Mendel genetiği ve kalıtım
10 Genetik materyalin genel özellikleri,
11 DNA replikasyonu
12 RNA transkripsiyonu
13 Translasyon ve proteinler
14 Dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488104 Yaşamın temel moleküllerinin anlaşılması
2 1488103 Yaşamın kökeni ve bilimsel metot ile ilgili kavramların öğrenilmesi
3 1488105 Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Özellikleri ile hücrelerin yapı ve fonksiyonunun öğrenilmesi
4 1488106 Fotosentez ve Solunumun aşamalarının tanımlanması
5 1488107 Genetik materyaller ve özellikleri
6 1488113 Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 3 1 2 4 3
2 3 3 3 2 4 4 2 3
3 4 4 3 1 3 3 4 3
4 4 4 4 3 3 3 2 4
5 3 4 3 2 4 4 4 3
6 3 4 3 3 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek