Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG111 Genel Biyoloji I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Temel yapı taşlarından başlayarak, daha karmaşık organ ve sistemlere kadar uzanan bir programla, canlı biyolojisi hakkında detaylı bilgilerin sunulması

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

William T. Keeton James L. Gould Genel Biyoloji 1. Cilt. Palme Yayınevi , 2013.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yaşamın temel yapı taşı olan organik maddelerin anlatılarak, temel hücresel sistemlerin açıklanması ve fotosentez ile solunum gibi metobolik mekanizmaların anlatılarak daha çok bitkisel çeşitlilik üzerinden hücresel bölünme ve hayat döngülerinin anlatılması sağlanacaktır.

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 2 12 24
3 Bütünleme Sınavı 1 25 25
11 Soru-Yanıt 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojiye Giriş: Biyolojinin Çeşitli Kolları
2 Yaşamın Kökeni ve Bilimsel Metot
3 Yaşamın Molekülleri
4 Prokaryotların Genel Özellikleri
5 Ökaryotların Genel Özellikleri ve Organeller
6 Fotosentez ve Solunum
7 Ara Sınav
8 Algler, Mantarlar ve Likenler
9 Bitki ve hayvan çeşitliliği
10 Bitkisel yapılar ve bitki fizyolojisi
11 Nükleik asitler ve hücresel bölünme
12 Mitoz bölünme ile bitkilerde gelişim
13 Mayoz bölünme ile bitkilerde Üreme ve Hayat Döngüleri
14 Donem Sonu sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266584 Yaşamın kökeni ve bilimsel metot ile ilgili kavramların öğrenilmesi
2 1266585 Yaşamın temel moleküllerinin anlaşılması
3 1266586 Prokaryot ve Ökaryot Hücrelerin Özellikleri ile hücrelerin yapı ve fonksiyonunun öğrenilmesi
4 1266587 Fotosentez ve Solunumun aşamalarının tanımlanması
5 1266588 Bitki çeşitleri ile bitkisel yapılar ve gelişiminin öğrenilmesi
6 1266594 Mayoz ve mitoz bölünme ile bitkilerde üreme ve hayat döngülerinin öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma