Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG112 Genel Biyoloji II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin evrim, popülasyon canlılar sistematiği, ekosistemler ve canlı sistemler hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kubilay YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Neil A. Campbell, Jane B. Reece, CAMPBELL GENEL BİYOLOJİ- PALME YAYINCILIK

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

canlıların tek hücreli sistemlerden çok hücreli organizmalara kadar tüm çeşitliliğinin sistematik çerçevede anlatılması, bu sistematiğin evrim , populasyon ve ekosistem açısından değerlendirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
16 Alan Gezisi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 bakteri,arkea ve ökaryotik sistemler hakkında genel bilgilerin verilmesi 1-canllk-ogretisinin-on.pdf
2 protista alemi ve endosimbiyoz ile ilgili genel bilgilerin verilmesi 2.ders_protist.pptx
3 alg türleri ve ekosisttem içindeki önemleri alg ve ekosistem.pptx
4 mantarların sınıflandırılması, ekolojik ve ekonomik önemleri MANTARLAR.ppt
5 bitkiler ve filogenetik sistematikleri 4-Bitki Çeşitliliği.pptx
6 bitkisel yapılar ve bitki fizyolojisi 1.2.bitki anatomisi.ppt
7 bitki temellli ürünler ve tarımsal üretim Fenolik Bileşikler.pdf
8 vize
9 hayvanlar ve filogenetik sistemetiği
10 hayvansal dokular organlar ve fonksiyonları
11 hayvan fizyolojisi
12 evrimin temelleri ve canlılığın kökenindeki fonksiyonu
13 populasyon yapısı ve genetiği
14 final
15 Hayvan ekolojisi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111972 Hayvanların genel özelliklerini bilir.
2 1111973 Sistematik ile ilgili temel kavramları öğrenir.
3 1111974 Hayvanların sistematikteki yerlerini bilir.
4 1111975 Hayvan sistemleri ile ilgili doku, organ ve yapıları tanımlar.
5 1111976 Hayvan sistemlerini ve fonksiyonlarını kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 3 2 3 2 3 3
2 3 3 4 4 4 4 3 3
3 4 4 3 2 4 3 4 2
4 5 4 4 3 4 4 4 4
5 3 4 3 4 2 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek