Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG112 Genel Biyoloji II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin zooloji tanımı, tarihçesi, hayvanların sınıflandırılması, doku, organ ve sistemler, metabolizma, hayvan davranışı ve hayvan ekolojisi hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sadava, D., Hillis, D.M., Heller, H.C., Berenbaum, M.R. 2014. Yaşam- Biyoloji Bilimi, 9. baskıdan çeviri, Türkçe Çeviri Editörleri: Ertunç Gündüz ve İsmail Türkan, Palme Yayıncılık. Simon, E.J., Dickey, J.L., Hogan, K.A.,Reece, J.B. 2017. Temel Biyoloji-Fİzyoloji İlaveli, 5. baskıdan çeviri, Türkçe Çeviri Editörleri: Ertunç Gündüz ve İsmail Türkan, Palme Yayıncılık. Hickman, C.Jr., Keen, S., Larson, A., Eisenhour, D., I'Anson, H., Roberts, L. 2016. Zooloji Entegre Prensipler, 16. baskıdan çeviri, Türkçe Çeviri Editörü: Ertunç Gündüz, Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

• Zooloji tarihi, Zoolojinin tanımı, Zoolojinin bölümleri, Temel kavramlar • Canlı sistemlerin genel özellikleri, canlı-cansız kavramları • Hayvan sınıflandırma, tür vb. kavramların tanımları • Hayvanlarda organizasyon, dokular, organlar, sistemler • Enzimler nelerdir, enzim işlevleri, enzim aktivitelerinin düzenlenmesi • Hayvanlarda bağışıklık, savunma sisteminin özellikleri, bağışıklık sistemini bozulması • Davranış tanımı, davranış gelişimi ve ortaya çıkışı, bazı fizyoloji mekanizmalar • Ekoloji nedir, ekosistem, komünite, biyom, popülasyon, habitat kavramları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 0 0 0
2 Final Sınavı 0 0 0
5 Derse Katılım 0 0 0
16 Alan Gezisi 0 0 0

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zoolojiye giriş. Zooloji tarihi, Zoolojinin tanımı
2 Canlı sistemin genel özellikleri
3 Hayvansal çeşitlilik. Sistematik. Hayvanların yapısı ve işlevleri. Doku, organ ve sistemler
4 Hayvanlarda üreme, hayvan gelişimi
5 Duyu organları ve Sinir sistemi
6 Kas ve iskelet sistemi
7 Solunum
8 Dolaşım sistemi
9 Ara sınav
10 Beslenme, sindirim, emilim
11 Enerji, enzimler ve metabolizma
12 İmmünoloji: Hayvan savunma sistemleri
13 Araştırma gezisi
14 Hayvan Davranışları
15 Hayvan ekolojisi
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111972 Hayvanların genel özelliklerini bilir.
2 1111973 Sistematik ile ilgili temel kavramları öğrenir.
3 1111974 Hayvanların sistematikteki yerlerini bilir.
4 1111975 Hayvan sistemleri ile ilgili doku, organ ve yapıları tanımlar.
5 1111976 Hayvan sistemlerini ve fonksiyonlarını kavrar.
6 1111977 Hayvansal organizmayı bir bütün olarak değerlendirebilir.
7 1111978 Hayvanlarla ilgili temel ekolojik kavramları bilir ve önemini kavrar.
8 1111979 Hayvanların temel davranış özellikleri hakkında bilgi sahibidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma