Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
OTP114 Sulama Teknikleri 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Dersin amacı; Yetiştirilen ürünlerin sulanması esnasında; verilecek su miktarının hesaplanması, sulama sistemine göre düzenlenmesi, ne kadar aralıklarla sulama yapılması gerektiğini ve bir defada verilecek su miktarının saptanması konularında bilgiler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Sebahattin ALBAYRAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği, Prof. Dr. Osman Yıldırım, A.Ü. Ders kitabı. Ankara. sulama Kitapları İnternet

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teorik Uygulama Laboratuar 1. Sulama ve önemi 2. Toprak bitki su ilişkileri 3. Sulama Yönünden önemli nem sabiteleri ve tanımları 4. Toprakta kullanılabilir su tutma kapasitesinin belirlenmesi 5. Sulama randımanı ve sulama randımanını etkileyen etmenler 6. Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi 7. Sulama Zamanının planlanması ve buna ilişkin örnekler 8. Toprakta suyun hareketi, İnfiltrasyon ve önemi, infiltrasyon hızına etki eden faktörler 9. Bitki su tüketiminin hesaplanmasıSulama Suyu İhtiyacı 10. Serada Bitki su tüketimi hesaplama yöntemleri ve örnekleri 11. Evapotranspirasyona etki eden etmenlerin irdelenmesi 12. Damla sulama yönteminin planlanması 13. Damla sulama sistemlerinin planlanması ve dikkat edilecek hususlar 14. Mikro yağmurlama sistemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 25 25
5 Derse Katılım 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sulama ve önemi Sulama.pdf
2 Toprak bitki su ilişkileri Sulama.pdf
3 Sulama Yönünden önemli nem sabiteleri ve tanımları Sulama.pdf
4 Toprakta kullanılabilir su tutma kapasitesinin belirlenmesi Sulama.pdf
5 Sulama randımanı ve sulama randımanını etkileyen etmenler Sulama.pdf
6 Her sulamada uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesi Sulama.pdf
7 Sulama Zamanının planlanması ve buna ilişkin örnekler Sulama.pdf
8 Toprakta suyun hareketi, İnfiltrasyon ve önemi, infiltrasyon hızına etki eden faktörler Sulama.pdf
9 Bitki su tüketiminin hesaplanmasıSulama Suyu İhtiyacı Sulama.pdf
10 Vize Sulama.pdf
11 Serada Bitki su tüketimi hesaplama yöntemleri ve örnekleri Sulama.pdf
12 Evapotranspirasyona etki eden etmenlerin irdelenmesi Sulama.pdf
13 Damla sulama yönteminin planlanması Sulama.pdf
14 Damla sulama sistemlerinin planlanması ve dikkat edilecek hususlar Sulama.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500434 Yetiştirilecek bitkileri sularken dikkat edilecek hususları bilir.
2 1500435 sulama sırasında verilecek su miktarını hesaplayabilir.
3 1500436 Sulamanın hangi aralıklarla yapılacağına karar verebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73184 Bitkisel ve hayvansal alanda ıslah çalışmalarına katılır.
2 73185 Organik ürünlerin taşınması, depolanması, pazarlaması ile ilgili bilgi birikimine sahip olur
3 73186 Sektör içi ve dışındaki kişilerle rahatlıkla diyalog kurar, sağlıklı yaşam kurallarını, ülkesinin sosyal ve siyasi tarihini bilir, dilini iyi kullanır, teknolojiden yararlanır ve matematiği iyi bilir.
4 73175 Organik tarımın önemi, gerekliliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak
5 73176 Bitki yetiştiriciliğinin temel prensiplerini kavrayarak meslekte nitelikli eleman olma becerisi kazanabilmek
6 73177 Bitkilerde hücre, doku, organ oluşumları, temel yapı taşları olan primer metabolitler ile kimyasal özelliklerhakkında bilgi sahibi olmak
7 73178 Bitkilerin sınıflandırmasını yaparak, bilimsel isimleri, botanik özellikleri ve sistematikteki yerleri, hayvanların genel özelliklerihakkında bilgi sahibi olmak
8 73179 Bitkilerin ekolojik isteklerini ve bünyelerinde gerçekleşen fizyolojik olayları kavramak
9 73180 Toprak su bitki ilişkileri ile organik yöntemlerle bitki besleme ve verimlilik konularında bilgi sahibi olmak
10 73181 Hayvansal ve bitkisel üretimlerdekarşılaşılabilecek hastalık ve zararlılar ile yabancı otları tanımak ve mücadelesini yapabilmek
11 73182 Bitkilerde hasat yöntemleri, zamanları, işleme ve ambalajlama gibi hasat sonu işlemleri ile standardizasyon ve muhafaza şartları hakkında bilgi edinmek
12 73183 Organik tarım konusunda meslek etiğini kavrayabilmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3
2 1 1 2 3 4 3 3 4 5 4 4 5
3 2 1 2 2 4 3 4 2 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek