Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG259 Biyokimya Lab. 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Biyokimya dersi kapsamında ele alınan konuların pratik uygulamaları hakkında beceriler kazandırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuvar Föyü

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri. Spektrofotometri. Protein Derişiminin Miktarının belirlenmesi. Kromatografi teknikleri. Proteinlerin Jel Elektroforezi. Protein Saflaştırmasına Giriş. Enzim kinetiği ve ligand bağlanmsaı. Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR). Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 14 10 1
13 Deney 10 20 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
7 Laboratuvar 13 2 26
9 Problem Çözümü 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
36 Rapor 10 4 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri Temel uygulamalar ve teknikler, Laboratuvar defterleri, Verilerin sunumu, Bilimsel raporun bölümleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.1%3A_Basic_practices_and_techniques%2C_Laboratory_notebooks%2C_Presentation_of_data%2C_Sections_of_a_scientific_report
2 Spektrofotometri Spektrofotometri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.2%3A_Spectrophotometry
3 Protein Derişiminin Miktarını Belirleme Protein Derişiminin Miktarını Belirleme https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.3%3A_Quantification_of_Protein_Concentration
4 Kromatografi: Jel Filtrasyon Kromatografi: Jel Filtrasyon https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.4%3A_Chromatography
5 Kromatografi: İyon Değiş-Tokuş Kromatografi: İyon Değiş-Tokuş https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.4%3A_Chromatography
6 Proteinlerin Jel Elektroforezi Proteinlerin Jel Elektroforezi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.5%3A_Gel_Electrophoresis_of_Proteins
7 Proteinlerin Jel Elektroforezi Proteinlerin Jel Elektroforezi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.5%3A_Gel_Electrophoresis_of_Proteins
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Protein Saflaştırmasına Giriş Protein Saflaştırmasına Giriş https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/5._Lab_Notes_Part_1/5.6%3A_Introduction_to_Protein_Purification
10 Enzim kinetiği Enzim kinetiği https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.2%3A_Enzyme_kinetics
11 Ligand bağlanması Ligand bağlanması https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.3%3A_Ligand_binding
12 Resstriksiyon haritalama Resstriksiyon haritalama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.4%3A_Restriction_Mapping
13 Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.5%3A_Polymerase_Chain_Reaction_(PCR)
14 Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.6%3A__Use_of_PC_and_internet_for_biochemical_research
15 Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı Biyokimyasal araştırmalar için PC ve internet kullanımı https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.6%3A__Use_of_PC_and_internet_for_biochemical_research
16 Dönem Sonu Sınavı Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1514208 Temel uygulamalar ve teknikleri, Laboratuvar notlarının tutulmasını, Verilerin sunumunu, Bilimsel raporun hazırlanmasını yapabilir.
2 1514209 Spektrofotometreyi , elektroforetik ve kromatografik teknikleri protein tanılama ve saflaştırma için kullanabilir.
3 1514210 Bir solüsyondaki protein derişiminin miktarını belirleyebilir
4 1514211 Protein saflaştırmanın önemini ve yöntemlerini bilir. Veri analizi için PC ve internet kullanımı becerisi kazanır
5 1514212 Enzim kinetiğindeki parametreleri ve ölçümleri/hesaplamaları yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 2 5 4 3 5 5
2 5 3 4 4 4 2 2 2
3 4 4 3 4 2 4 1 2
4 4 4 2 5 3 4 3 4
5 4 3 2 4 2 1 4 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek