Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG209 Biyokimya 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Biyokimyanın konu, kapsam ve canlı sistemler için öneminin belirlenmesi ve proteinlerin, nükleik asitlerin, enzimlerin, karbohidratların ve lipitlerin biyolojik önemlerinin yanı sıra metabolizmanın temel kavramları ve çeşitliliğinin önemini kavrama.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyokimya (Berg, J.M; Tymoczko J.L; Stryer L). Ed: Denizli A; Özden A.K. Palme Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişen bir bilim olarak biyokimyanın öenimi, katalitik ve düzenleyici stratejiler ve sinyal iletim yolakları, metabolizmanın temel kavramları, glikoliz ve glukoneogenez; glikojen, yağ asidi, protein ve amino asit metabolizması. Makromoleküllerin sentezi. Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 2 40 1
5 Derse Katılım 14 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 4 52
10 Tartışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 1 2
54 Ev Ödevi 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Gelişen Bir Bilim Olarak Biyokimya; Protein Yapısı ve Proteom. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/01%3A_In_The_Beginning
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/02%3A_PROTEIN_STRUCTURE
2 Nükleik Asitler ve Genomların Keşfi; Evrimi ve Biyoinformatik. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/04%3A_DNA_AND_THE_CENTRAL_DOGMA_OF_BIOLOGY
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/02%3A_PROTEIN_STRUCTURE/G._Predicting_Protein_Properties_From_Sequences/G1._Introduction_to_Bioinformatics%2C_Computational_Biology_and_Proteomics
3 Hemoglobin: İşlevsel Bir Proteinin Portresi; Enzimler: Temel Kavramlar ve Enzim Kinetiği https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/04%3A_Catalysis
4 Katalitik ve Düzenleyici Stratejiler. o https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/05%3A_Energy/5.01%3A_Basics_of_Energy
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/08%3A_OXIDATION%2F%2FPHOSPHORYLATION/8D%3A_Photosynthesis_-_The_Light_Reaction
5 Karbohidratlar. Lipitler ve Hücre Zarları. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/03%3A_CARBOHYDRATES%2F%2FGLYCANS
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/03%3A_Membranes
6 Zar Kanalları ve Pompaları. Sinyal İletim Yolakları .Metabolizmanın Temel Kavramları ve Tasarımı. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/06%3A_TRANSPORT_AND_KINETICS
7 Glikoliz ve Glukoneogenez. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/10%3A_Metabolic_Pathways
8 Sitrik Asit Döngüsü https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Biochemistry/Book:_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern,_Rajagopal,_and_Tan)/06:_Metabolism/6.02:_Citric_Acid_Cycle_%26_Related_Pathways
9 Ara sınavı
10 Oksidatif Fosforilasyon. Fotosentez Aydınlık Evre Tepkimeleri https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/08%3A_OXIDATION%2F%2FPHOSPHORYLATION
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/08%3A_OXIDATION%2F%2FPHOSPHORYLATION/8D%3A_Photosynthesis_-_The_Ligh
11 Calvin Döngüsü ve Pentoz Fosfat Yolu. https://bio.libretexts.org/?title=Bookshelves/Biochemistry/Book:_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern,_Rajagopal,_and_Tan)/05:_Energy/5.02:_Electron_Transport_%26_Oxida
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/05%3A_Energy/5.03%3A_Energy_-_Photophosphorylation
12 Glikojen Metabolizması. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/06%3A_Metabolism/6.03%3A_Fats_and_Fatty_Acids
13 Yağ Asidi Metabolizması. Protein Döngüsü ve Amino Asit Katabolizması. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/06%3A_Metabolism/6.03%3A_Fats_and_Fatty_Acids
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_For_All_(Ahern%2C_Rajagopal%2C_and_Tan)/06%3A_Metabolism/6.05%3A_Amino_Acids_and_the_Urea_Cycle
14 Makromoleküllerin sentezi: Amino asitler, nükleotitler, zar lipitleri ve steroitler. https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/10%3A_Metabolic_Pathways/B._MP2%3A_An_Overview_of_Metabolic_Pathways_-_Anabolism
15 Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Online_(Jakubowski)/10%3A_Metabolic_Pathways/10.2%3A_Regulation_of_Metabolic_Pathways_A_-_How_is_Enzyme_Activity_Regulated%3F
16 Dönem Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487683 Gelişen bir bilim olarak biyokimyanın önemini, konusunu, kapsamını ve amacını tanımlayabilecek
2 1487684 Makromoleküllerin biyolojik önemini ve metabolizmasını açıklayabilecek
3 1487685 Katalitik ve düzenleyici stratejilerincanlılar için olan önemini bilecek
4 1487686 Sinyal iletim yolaklarının önemini bilecek
5 1487687 Metabolizmanın temel kavramları, glikoliz ve glukoneogenezin önemini bilecek
6 1493243 Glikojen, yağ asidi, protein ve amino asit metabolizmasının önemini bilecek
7 1493244 Makromoleküllerin sentezini ve önemini bilecek
8 1493245 Prokaryotlarda ve ökaryotlarda gen ifadelenmesinin kontrolünün önemini kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 5 3 5 3 3 4
2 3 3 3 2 1 1 2 4
3 2 3 2 1 3 1 1 2
4 3 1 1 2 2 2 2 2
5 2 3 4 3 3 3 3 3
6 4 2 2 3 3 4 1 2
7 4 4 5 4 4 2 2 3
8 2 5 3 1 3 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek