Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG215 Mikrobiyoloji 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Öğrencilere mikrobiyal yaşam formlarının genel özellikleri ve temel mikrobiyal araştırma yöntemleri hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Mikrobiyoloji alanındaki güncel gelişmeler takip edilecek.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Mikroorganizmaların biyolojisi, Michael T. Madigan, Palme Yayıncılık, Ankara, 2017. • Temel mikrobiyoloji, Mustafa Arda, Medisan Yayınevi, Ankara, 2011. • Mikrobiyoloji, Bahri Teker, TUS Eğitim yayıncılık, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikrobiyolojiye Giriş, Mikrobiyolojide Keşif Yolları, Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş, Mikrobiyal Çeşitlilik, Makromoleküller, Mikroskopi ve Hücre Morfolojisi, Yüzey Yapıları ve İnklüzyonlar, Beslenme ve Mikroorganizma Kültürü, Enerji ve Enzimler, Katabolizma ve Biyosentez, Mikrobiyal Üreme, Virolojinin Esasları, Bakteri Genetiği, Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar, Mikrobiyal Genomikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
11 Soru-Yanıt 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 4 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
54 Ev Ödevi 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyolojiye Giriş
2 Mikrobiyolojide Keşif Yolları, Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
3 Mikrobiyal Çeşitlilik Hücre Yapısı ve Evrimsel Geçmiş.pptx
4 Makromoleküller Makromoleküller-1.pptx
Makromoleküller-2.pptx
5 Mikroskopi ve Hücre Morfolojisi Mikroskobi ve Hücre Morfolojisi.pptx
6 Yüzey Yapıları ve İnklüzyonlar Yüzey Yapıları ve İnklüzyonlar.pptx
7 Beslenme ve Mikroorganizma Kültürü, Enerji ve Enzimler Beslenme, Laboratuvar Kültürü ve Mikroorganizmaların Metabolizması.pptx
8 Katabolizma ve Biyosentez Biyosentez.pptx
9 Ara Sınav
10 Mikrobiyal Üreme Mikrobiyal Üreme.pptx
11 Virolojinin Esasları Virolojinin Esasları.pptx
12 Bakteri Genetiği Merkezi Katabolik Yollar, Elektron Taşınması ve Proton Motive Güç.pptx
13 Ökaryotik Hücre Biyolojisi ve Ökaryotik Mikroorganizmalar Ökaryotik Hücre Biyolojisi.pptx
Ökaryotik Mikroorganizmalar.pptx
14 Mikrobiyal Genomikler Moleküler Mikrobiyoloji.pptx
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294555 Mikrobiyolojinin çalışma alanını tanımlayabilme
2 1294556 Mikrobiyolojide kullanılan araştırma araçlarını sıralayabilme
3 1294557 Mikroorganizmaların evrimsel geçmişini anlatabilme
4 1294558 Bakteri ve arke hücre yapılarını karşılaştırabilme
5 1294559 Hücre yapısına katılan makromolekülleri ve işlevlerini sıralayabilme
6 1294560 Mikrobiyal metabolizma hakkında bilgi verebilme
7 1294561 Virüslerin yapılarını tanımlayabilme
8 1294562 Bakterilerin genetik yapılarını tanımlayarak rekombinasyona yol açan mekanizmalar hakkında bilgi verebilme
9 1294563 Ökaryotik mikroorganizmaların hücre yapıları hakkında bilgi verebilme
10 1294564 Mikrobiyal genom analiz yöntemlerini tanımlayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma