Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG255 Mikrobiyoloji Lab. 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı morfolojik, biyokimyasal ve gelişim parametrelerine göre mikroorganizmaları tanımlama prensiplerini tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Hilal AY

Ön Koşul Dersleri

YOK

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cappuccino, J. G., & Welsh, C. T. (2017). Microbiology: A laboratory manual. Pearson Education. Çotuk, A. & Sungur, E.İ. (2014). Genel Mikrobiyoloji Laboratuvar Yöntemleri. Nobel Tıp Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Mikrobiyoloji laboratuar çalışma koşulları ve kullanılan alet-ekipmanın tanıtımı, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon, Besiyerleri ve çeşitleri, Çeşitli ortamlardan miroorganizma izolasyonları, Boyama ve çeşitleri, Farklı mikrobiyal aktivite testeleri, Antimikrobiyal aktivite testi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 10 1 10
5 Derse Katılım 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mikrobiyoloji laboratuvarında uyulması gereken kurallar, mikroorganizmalar hakkında genel bilgi Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
2 Mikrobiyoloji laboratuarları ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve gereçlerin tanımı Mikrobiyoloji Lab. Kullanılan Araç ve Gereçler.ppt
3 Sterilizasyon ve dezenfeksiyon tanımları ve uygulanma şekilleri Sterilizasyon-Dezenfeksiyon.pptx
4 Mikroorganizmaların kültüre edilmesinde kullanılan besiyerleri, besiyerlerinin hazırlanması, katı besiyeri, yatık agar ve sıvı besiyeri BESİYERİ ve BESİYERİ TİPLERİ.ppt
5 Aseptik teknikler, çevremizdeki mikroorganizmalar Aseptik teknikler.doc
6 Saf kültür ve önemi 6. Saf Kültür ve Önemi.doc
7 Farklı ortamlardan mikroorganizmaların izolasyonu funguslar.pptx
8 Basit Boyama ve morfolojik karakterler mikrobiyolojideboyamabasitboyama.pdf
9 Ara Sınav
10 Gram Boyama boyama yöntemleri.pdf
11 Katalaz Testi Katalaz testi.docx
12 Koagulaz Testi ve Mannitol Fermentasyonu Karbonhidrat Fermentasyon Testi.ppt
13 Hemoliz Testi, Bile Esculin hidrolizi Biyokimyasal Testler.pdf
14 Antimikrobiyal aktivitenin belirlenmesi KÜLTÜREL SAYMA YÖNTEMLERİ.ppt
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292574 Bir mikrobiyoloji laboratuvarında güvenli uygulamalar yapabilme
2 1292577 Bilimsel yöntemi açıklayabilme ve doğru olarak kullanabilme
3 1292576 Canlı mikroorganizmaları aseptik teknikleri kullanarak transfer edebilme
4 1292573 Çevresel kaynaklardan uygun bir şekilde mikroorganizmaları elde ederek kültürleyebilme ve tanımlayabilme
5 1292575 Kültür ortamlarını doğru bir şekilde tanımlayabilme, işlevini açıklayabilme ve kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma