Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG214 Organik Kimya 927001 2 4 6

Dersin Amacı

Organik kimyadaki temel kavramları ve işlevsel grupların moleküle kazandırdığı özellikleri vererek organik bileşiklerin tanınmasını ve özelliklerinin kavratılması ile bu bileşiklerin reaktivitesini öğrenip, kimyasal sentezlerini gerçekleştirmeyi ve tepkimelerinin sistematik olarak incelenmesinin, dolayısıyla organik kimyanın endüstriyel öneminin öğrenilmesini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil Kütük

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Solomons G. and Fryhle C., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya, 7. Baskıdan Çeviri, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2002. [2] Fessenden J. S. and Logue W. M., (Çeviri Editörü Uyar T.), Organik Kimya, Güneş Yayınları, Ankara, 2001. [3] Prof. Dr. Gürol Okay, Organik Kimya I, 3. Baskı, Biltav Yayınları, Ankara, 1990. [4] Atkins R. G. and Corey F. A., (Çeviri Editörleri Okay G. ve Yıldırır Y.), Organik Kimya Kısa Öz, 2. Baskıdan Çeviri, Bilim Kitabevi, Ankara, 1999. [5] Prof. Dr. Reşat ÜN, Halkalı Organik Bileşikler,Fatih Yayınevi, İstanbul, 1997. [6] Young D. W., Heterocyclic Chemistry, LongmanGroup Limited, London, 1975. [7] Prof Dr. Mutahhar Yenson,İnsan Biyokimyası, Çeliker Matbaaılık, İstanbu, 1981. [8] Hart H ve Hart D J and Craine L E (Çeviri Editörü Uyar Tahsin ) Organik Kimya 12. Baskıdan çeviri, Palme yayıncılık, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Organik Kimyaya giriş, Organik Kimyada reaksiyonlara etki eden faktörler, Kimyasal bağlar, hibritleşme, doymuş hidrokarbonlar, alkenler, alkinler, aromatik hidrokarbonlar, spektroskopi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 4 56
9 Problem Çözümü 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 4 32
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 4 24
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Organik Kimyaya Giriş, Temel Kavramlar ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
2 Organik Kimyada Reaksiyonlara Etki Eden Faktörler ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
3 Organik Kimyada Bazı Önemli Tanımlar ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
4 Atomun Yapısı, Kimyasal Bağlar, Hibritleşme ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
5 Doymuş Hidrokarbonlar(Düz Zincirli-Halkalı) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
6 Doymamış Hidrokarbonlar I(Alkenler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
7 Doymamış Hidrokarbonlar II(Alkenler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
8 Doymamış Hidrokarbonlar I(Alkinler) ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
9 ARASINAV
10 Aromatik Hidrokarbonlar I ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
11 Aromatik Hidrokarbonlar II ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
12 Alkilhalojenler, alkoller, eterler ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
13 Aldehitler ve ketonlar ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
14 Karboksilik asitler ve karboksilik asitlerin türevleri ORGANİK KİMYA I DERS NOTLARI YENİ.pdf
15 YARIYIL SONU SINAVI
16 YARIYIL SONU SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291126 Organik bileşikleri ve temel kavramları bilir.
2 1291127 Hidrokarbonları (Alkan, Alken, Alkin, Aromatik Hidrokarbonlar) sınıflandırır ve tanımlar.
3 1291128 Organik bileşiklerde her tür izomeriyi (yapısal, cis-, trans-, optik izomeri v.s.) bilir.
4 1291129 Karbon bileşiklerindeki hibritleşme ve bağlanmayı açıklar.
5 1291130 Organik bileşikleri yaygın adları ile ve IUPAC sistemine göre adlandırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 3 5
2 4 4 3 4 3 4 5 5
3 4 4 4 4 5 3 4 5
4 4 5 4 4 4 4 3 4
5 4 4 4 4 3 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek