Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT321 Jeodezik Ölçmeler 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Jeodezik ağlar, jeodezik ağ ölçüleri ve ölçülerin indirgenmesi ile ilgili bilgi vermek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr. Üyesi Sibel Uzun

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şerbetçi, M., Atasoy V., Jeodezik Hesap, K.T.Ü. M.M.F. Fakülte y no:44, Trabzon 1994. Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği, 2005. Vanicek, P., Krakiwsky, E., Geodesy the Concepts, Second Edition, Elsevier Science Publishers B.V., 1986. Richardus, P., Project Surveying, Second Edition, Rotterdam, Boston, 1984. Wolfgang, T., Geodesy, Walter de Gruyter, Berlin, New York 1980.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Jeodezik ağ, nirengi ağı, sınıflandırma ülke nirengi ağları ve kuruluş ilkeleri, Sıklaştırma Ağları, C3 derece noktaların belirlenmesi, Nirengi ağlarında yapılan ölçüler, doğrultu ve kenar ölçüleri ve indirgeme, Kaybolan nirengi noktasının bulunması ve uygulaması Önden kestirme hesabı ve uygulaması, Geriden kestirme Hesabı, Geriden kestirme uygulaması, Zemine indirgeme ve uygulaması, Merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi, Merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi uygulaması, Dizi nirengi ve uygulaması Ülke Nivelman Ağı kuruluş ilkeleri ve ölçü yöntemleri, Yükseklik çeşitleri, Hassas nivelman, Trigonometrik yükseklik ölçüsü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 5 25 1
21 Rapor Sunma 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 13 2 26
20 Rapor Hazırlama 5 2 10
21 Rapor Sunma 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeodezik ağ, nirengi ağı, sınıflandırma ülke nirengi ağları ve kuruluş ilkeleri
2 Sıklaştırma Ağları, C3 derece noktaların belirlenmesi
3 Nirengi ağlarında yapılan ölçüler, doğrultu ve kenar ölçüleri ve indirgeme
4 Kaybolan nirengi noktasının bulunması ve uygulaması
5 Geriden kestirme Hesabı
6 Geriden kestirme uygulaması
7 Zemine indirgeme ve uygulaması
8 Arasınav
9 Merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi
10 Merkez dışı gözlemlerin merkeze dönüştürülmesi uygulaması
11 Dizi nirengi ve uygulaması
12 Ülke Nivelman Ağı kuruluş ilkeleri ve ölçü yöntemleri
13 Yükseklik çeşitleri, Hassas nivelman, Trigonometrik yükseklik ölçüsü
14
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1272553 Ülke Nirengi ve nivelman ağları ile ilgili teknik bilgiye sahip olacak
2 1272554 Nirengi istikşafı ve nirengi noktası tesisi yapabilecek.
3 1272555 Jeodezik problemlerin gerektirdiği ölçüleri yaparak çözüme ulaşabilecek,
4 1272556 Yükseklik kavramları ile bilgiyi kavrayacak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70015 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 70019 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 70020 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 70021 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 70360 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 70022 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 70023 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 70024 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 70373 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 70025 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 70377 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1
2
3 5 5
4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek