Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HRT336 Veri Tabanı Tasarımı 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Veritabanı tasarımının temel kavramları ve prensiplerinin, veritabanı tasarımının gerçekleştirim adımlarının öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Derya ÖZTÜRK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ercil Çağıltay, N. ve Tokdemir G., 2010, Veritabanı Sistemleri Dersi: Teoriden Pratiğe,Ada Matbaacılık, Ankara. Elmasri R., Navathe, S. B, 2000, Fundamentals of Database Systems, Second Edition, Benjamin Cummings, Redwood City, California.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Veritabanı tasarımı; İlişkisel veritabanı modeli; Kavramsal modelleme; Mantıksal modelleme; Fiziksel modelleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 67 1
4 Quiz 1 33 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Verinin, veritabanının ve veritabanı yönetiminin önemi 1_veri_tabani_dersi_2020.ppt
2_vtt_sql_2020.doc
3_nosql_2020.ppt
2 Veritabanı Yönetimi (VTY)
3 Veritabanı modelleri: Hiyerarşik, Ağ, İlişkisel, Nesneye-yönelim model
4 Veritabanı tasarımının aşamaları: Gereksinimlerin belirlenmesi; Kavramsal Model; Mantıksal Model ve Fiziksel Model
5 Gereksinim Analizi - Veri gereksimi - İşlevsel Gereksinimler
6 Varlık-İlişki diyagramlarıyla kavramsal modelleme: - Varlık, öznitelik, birincil anahtar, ilişkiler vb. tanımlanması
7 Varlık-İlişki diyagramlarıyla kavramsal modelleme: - Varlık-İlişki diyagramı oluşturma
8 Mantıksal modelleme: - Varlık-İlişki diyagramlarının ilişkisel veritabanı modeline dönüştürülmesi
9 Mantıksal modelleme: - Varlık-İlişki diyagramlarının ilişkisel veritabanı modeline dönüştürülmesi
10 ARASINAV
11 Mantıksal modelleme: - Normalizasyon (1NF , 2NF, 3NF)
12 Microsoft Access ile İlişkisel veritabanlarının tasarımı, yaratılması ve yönetimi
13 SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular
14 SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505609 Veritabanı kavramlarını ve uygulamalarını anlar.
2 1505610 Veri modellerini anlar.
3 1505611 Kavramsal model oluşturabilir.
4 1505612 Mantıksal model oluşturabilir.
5 1505613 SQL ile tablo yaratma, kısıtlamalar, ilişkilendirmeler ve sorgular gerçekleştirebilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77730 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 77731 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 77732 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 77733 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 78071 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 77734 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 77735 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 77736 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 78072 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 77737 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 78073 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5
2 5 5
3 5 5
4 5 5
5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek