Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV131 İş Sağlığı ve Güvenliği 927001 1 1 3

Dersin Amacı

İş sağlığı ve güvenliğinin dünyadaki ve ülkemizdeki tarihsel gelişimi ve çağdaş iş sağlığı ve güvenliği uygulama ilkeleri, İş sağlığı ve güvenliğinin temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemi, Dünyada ve Türkiye´deki iş sağlığı ve güvenliğinin mevcut durumu

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Aslı Tosyalı KARADAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşçi ve işveren tanımları ve kavramları İş sağlığı ve güvenliği temel bilgileri Meslek hastalıkları ve iş kazaları İş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda yapılaması gereken görevler Kanunlar ve yönetmelikler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 2 1 2
19 Beyin Fırtınası 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 16 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 17 17

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ.pdf
2 İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı tarihsel gelişimi
3 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi
4 Güvenlik kültürü
5 Ulusal ve Uluslar arası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
6 İş Hijyeni
7 Fiziksel Risk Etmenleri
8
9 Piskososyal Risk Etmenleri
10 Ergonomi
11 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
12 Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
13 İş Kazaları
14 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
15 .İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269513 İş sağlığı ve güvenliği kavramları
2 1269514 İş Sağlığı ve güvenliğinin tarihsel gelişimi
3 1269515 Dünyada ve ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramının gelişimi
4 1269516 Güvenlik kültürü

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek