Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV146 Muhasebe Denetimi 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Temel kavramlar ve tarihi gelişim; genel kabul görmüş denetim standartları; denetim raporu, süreci ve plânlaması; denetim kanıtları ve teknikleri; çalışma kağıtları; iç kontrol sistemi; varlık ve kaynak hesaplarının denetimi; sonuç hesapları ve malî tabloların denetiminin incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tunahan BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhasebe Denetimi, Prof. Dr. Hasan KAVAL

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar ve Tarihi Gelişim, Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları, Denetim Raporu, Süreci ve Planlaması, Denetim Kanıtları ve Teknikleri, Çalışma Kağıtları, İç Kontrol Sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak
2 Muhasebe ve denetim ilişkisini kurmak Denetim standartlarını ayırt etmek
3 Denetim standartlarını ayırt etmek
4 İç kontrol yapmak
5 İç kontrol yapmak
6 İç kontrol yapmak
7 İç kontrol yapmak
8 Denetim testleri ve planlaması yapmak
9 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak
10 Ara Sınav
11 Denetimde örnekleme oluşturmak ve kanıt toplamak
12 Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek
13 Bilanço ve gelir tablosunu denetlemek
14 Denetim raporu oluşturmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269614 Denetim standartlarını sınıflandırır.
2 1269612 Mali tabloların denetimini ayırt eder.
3 1269613 Denetim sürecini sıralar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 4 5 4 5 4 5 4 4
2 2 3 4 5 4 5 4 5 4 4
3 2 3 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek