Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV281 Mali Tablolar Analizi 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin mali tablolar analizi kavramlarını öğrenmelerine yardımcı olarak ve gerçek yaşamdan örneklerle öğrendiklerini desteklemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Turgay YAVUZARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof. Dr. Nalan Akdoğan

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Finansal Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu; Karşılaştırmalı Tablolar Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması, Analiz ve yorum; Yüzde Yöntemi ile Analiz Tekniği: Tabloların hazırlanması; Analiz ve Yorum; Eğilim Yüzdeleri Tekniği: Tabloların hazırlanması, Analiz ve Yorum; Oran analizi: Tabloların hazırlanması, Analiz ve yorum.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilanço düzenlemek mali tablolar analizi.rar
2 Gelir tablosu düzenlemek
3 Satışların maliyeti tablosunu düzenlemek
4 Fon akım tablosu düzenlemek
5 Nakit akım tablosunu düzenlemek
6 Kar dağıtım tablosu düzenlemek
7 Öz kaynaklar değişim tablosu düzenlemek
8 Yatay analiz yapmak
9 Dikey analiz yapmak
10 ara sınav
11 Trend analizi yapmak
12 Rasyo analizi yapmak
13 Fon akış analizi yapmak
14 Enflasyon ortamında bilânço ve gelir tablosu düzenlemek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
123985 1269611 Temel mali tabloları düzenleyebilir.
123986 1269610 Ek mali tabloları düzenleyebilir.
123987 1269609 Mali analiz yapabilir ve yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65747 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 65748 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 65749 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 65750 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 65751 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 65752 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 65753 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 65754 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 65745 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 65746 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
123985 3 4 2 3 4 3 5 4 3 4
123986 3 4 4 3 4 3 5 3 3 4
123987 3 3 4 3 4 3 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek