Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MUV283 Türk Vergi Sistemi 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Muhasebeci ve Mali Müşavir niteliklerini kazanmaları için öğrencileri Özel vergi hukuku alanında bilgilendirmek, Türkiye de halen yürürlükte olan vergiler konusunda hem teorik hemde pratik uygulamalarla vergi işlem ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Mustafa SOLMAZ

Ön Koşul Dersleri

Temel Hukuk,Ticaret hukuku, Genel İşletme, Genel Muhasebe I ve II,Vergi Hukuku, Staj

Önerilen Diğer Hususlar

Vergi Mevzuatının takibi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Türk Vergi Sistemi Dersleri, Doğan ŞENYÜZ, Mehmet YÜCE, Adnan GERÇEK, EKİN Yayınevi ,2014,BURSA Türk Vergi Sistemi Ders Notları, Mustafa Solmaz

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

II. Yarıyıl sonunda gerçekleştirilen Staj dersi bu dersin pekiştirilmesi için önem arz etmektedir.

Dersin İçeriği

Türkiye de halen yürürlükte olan vergilerin Konusu, Vergiyi doğuran olay, Mükellefleri, Muaflık ve İstisnalar, Vergi matrahının tesbiti, Tarifesi ve Verginin hesaplanması ayrıca beyanı içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 11 11
54 Ev Ödevi 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vergi Sistemleri ve Türk vergi sistemi TÜRK VERGİ SİSTEMİ.pdf
2 Gelir vergisi Genel GELİR VERGİSİ.pdf
3 Ticari kazançlar Ticari Kazançlar.pdf
4 Zirai kazançlar ve Serbest meslek kazancı ZİRAİ KAZANÇLAR.pdf
5 Ücretler SERBEST MESLEK KAZANCI.pdf
6 Gayrı Menkul Sermaye İradı ve Menkul Sermaye İradı ,Diğer kazanç ve iratlar ÜCRET VE DİĞER UNSURLAR.pdf
7 Gelir vergisi Beyannamesi
8 Kurumlar vergisi KURUMLAR VERGİSİ.pdf
9 Ara Sınav
10 Veraset ve intikal vergisi VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ.pdf
11 Motorlu taşıtlar vergisi MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ.pdf
12 Emlak vergisi EMLAK VERGİSİ.pdf
13 katma değer vergisi KATMA DEĞER VERGİSİ.pdf
14 Özel tüketim vergisi, Özel iletişim vergisi, gümrük vergisi
15 Banka ve sigorta muameleleri vergisi
16 Damga vergisi, Belediye vergileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490762 Türk vergi sisteminde yer alan vergileri Tanımaları
2 1490763 Gelir vergisinin Unsurlarını ve Uygulamalarını Öğrenmek Gelir Vergisi, Muhtasar ve özel Beyanname düzenlemek
3 1490764 Kurumlar vergisi uygulamaları ve beyannamesini düzenlemek
4 1490765 Veraset ve intikal vergisini kavramak ve beyannamesini düzenleyebilmek
5 1490766 Harcama vergilerini tanımak Matrah ve vergisini hesaplayabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73479 Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2 73480 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3 73481 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4 73482 Muhasebe ve vergi uygulamaları alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
5 73483 Karar, uygulama ve davranışlarında muhasebe ve vergi uygulamaları alanında edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
6 73484 Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır
7 73485 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşünce ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
8 73486 Avrupa Dil Portföyü A2 genel Düzeyinde ( en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
9 73477 Muhasebe işlemlerini ayrıntılarıyla anlamalı, kavramalı ve sorunların çözümüne yönelik hedef, varsayım, kaynak ve yetkinlikleri belirleyebilmeli
10 73478 Muhasebe mesleği ile ilgili mali ve hukuki mevzuatı takip etmenin ve çağdaş teknolojilerin önemini kavrayabilmeli,

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 2 4 5 5 4 3 5 5
2 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5
3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5
5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek