Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG210 Klinik Mikrobiyoloji 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Klinik mikrobiyoloji ile ilgili temel kavramlar ile birlikte hastalık yapan mikroorganizmaların neler olduğunun, nasıl hastalık yaptıklarının, bu mikroorganizmaların yaptıkları hastalıkların tedavisi ve laboratuvar tanılarının konulması için yapılan mikrobiyolojik testlerin neler olduğu hakkında eğitim verilmesini amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin SAYGIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Murray, Patrick R., Ken S. Rosenthal, and Michael A. Pfaller. Medical microbiology. Elsevier Health Sciences, 2015. 2)Reddy, S. Ram; Reddy, K. Rajeshwar. Text Book of Microbiology : Immunology and Medical Microbiology. Himalaya Publishing House, 2010 3) Mishra, Saroj K., and Dipti Agrawal. A concise manual of pathogenic microbiology. John Wiley ve Sons, 2012.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Klinik mikrobiyoloji tanımı ve temel kavramlar. Hastalık yapan mikroorganizmalar. Mikrobiyal hastalıklarda teşhis ve tedavi konuları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 8 3 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18
34 Okuma 14 2 28
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Klinik mikrobiyolojiye giriş ve temel kavramlar 1. Hafta.docx
2 Virulans Faktörleri, Bakteri, Virüs, Mantar, Parazit 2. Hafta.docx
3 İnsan Vücudunun Normal Mikrobiyal Florası 3. Hafta.docx
4 Hava Kaynaklı Enfeksiyonlar 4. Hafta.docx
5 Gıda ve Su Kaynaklı Enfeksiyonlar ve Etkenleri 5. Hafta.docx
6 Deri ve Göz Enfeksiyonları ve Etkenleri 6. Hafta.docx
7 Genitoüriner Sistem Enfeksiyonları 7. Hafta.docx
8 Kan ve Lenf Enfeksiyonları 8. Hafta.docx
9 VİZE
10 Hastane Enfeksiyonları ve Etkenleri 10. Hafta.docx
11 Laboratuvarda uygulanan tanı yöntemleri 11. Hafta.docx
12 Hastalıklardan Korunma Yolları 12. Hafta.docx
13 Antibiyotik Kullanımı, Kemoterapi ve Kemoterapötik İlaçlar 13. Hafta.docx
14 FİNAL

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285304 Klinik mikrobiyoloji ve klinik laboratuvarı konusunda temel kavramları açıklar
2 1285305 Normal flora ve normal flora içermeyen bölgeler ve bu bölgelerde enfeksiyon oluşturan mikroorganizmaları tanır.
3 1285306 Mikroorganizmaların klasik ve moleküler tanımlama yöntemlerini açıklar.
4 1285307 Antibiyotik türleri, etki mekanizmaları ve gereksiz antibiyotik kullanımı ve toplum sağlığına olan etkilerini açıklar.
5 1285308 Hastalıklardan korunma yöntemlerini açıklar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 4 4 3 4 3
2 4 4 3 4 5 3 3 3
3 5 4 3 3 4 3 4 3
4 4 4 5 3 4 3 4 3
5 4 4 5 4 5 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek