Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG212 Analitik Teknikler 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Moleküler Biyoloji, genetik ve biyoteknoloji çalışmalarında kullanılacak mikroskobik teknikler, spektroskopik teknikler, kromatografik teknikler gibi analitik metotların temellerini ve bu tekniklerin uygulama yöntemlerinin öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Analitik teknikler ders notu. Enstrümantal Analiz, Skoog, Holler and Nieman, 7. Baskıdan çeviri, (Çeviri Editörleri: Esma Kılıç, Fitnat Köseoğlu ve Hamza Yılmaz), Bilim yayıncılık, Ankara Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler, Ender Erdik, (2. Baskı), Gazi Kitapevi, Ankara, 1998. Nükleer Manyetik Rezonans Spektroskopisi, Metin Balcı, , ODTÜ yayıncılık, 2004. Introduction to Organic Spektroscopy, L. M. Harwood and T. D. W. Claridge, Oxford University Press, 1997. Spectroscopic Methods in Organic Chemistry, D. H. Williams and I. Fleming, Fifth Edition, mcgraw-hıll book company, London,1995. Organic Spectroscopy, (Second edition), William Kemp, Macmıllan Educatıon Ltd, London, 1987

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Deneysel çalışmalarda kullanılan teknikler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
29 Bireysel Çalışma 10 4 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 5 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Analitik tekniklere Giriş - -
2 Spektrometrik Yöntemlere Giriş
3 Elektromanyetik ışınların genel özellikleri - -
4 Optik cihazların bileşenleri ve spektrofotometre - -
5 Genetik mühendisliği ve biyoteknolojik proseslerde kullanılan cihazlar - -
6 Genetik mühendisliği ve biyoteknolojik proseslerde yoğunlaştırma ve ön-ayrıştırma metodları + +
7 DNA izolasyon teknikleri - -
8 DNA izolasyon teknikleri + +
9 Ara sınav - -
10 Elektroforetik teknikler - -
11 Elektroforetik teknikler + +
12 Polimeraz Zincir Reaksiyonu + +
13 Kromatografik teknikler + +
14 Dönem sonu sınavı - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291279 Analitik tekniklerin sınıflandırılması
2 1291280 Kullanılan cihazların çalışma prensiplerini öğrenmek
3 1291281 Analitik cihazlardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi
4 1291282 Öğrencinin gerçekleştireceği deneysel bir çalışma için uygun olan tekniği seçebilmesi
5 1291283 Öğrencinin deney sistemleri kurabilme ve karşılaşılabilecek problemleri çözebilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma