Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM215 Mesleki İngilizce 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Günlük İngilizcenin kullanımını öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof Malcolm Clarke

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BBC World Servis web dökümanları

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Uygulanmıyor

Dersin İçeriği

İngilizce deyimler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 3 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher" Detailed course resources available from http://english.mclarke.org Listening to spoken English to learn idioms
2 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
3 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
4 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
5 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
6 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
7 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
8 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
9 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
10 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
11 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
12 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
13 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.
14 Listening to episodes of English from BBC World service, three episodes of "The Teacher". Listening to spoken English to learn idioms.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509897 İngilizce deyimlerin kullanımını öğrenmek
2 1509898 İş ingilizcesini dinleme, anlama ve konuşabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 2 1 1 4 1 3 3 1 1 1
2 1 1 1 2 1 1 4 1 3 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek