Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
EEM350 Staj 927001 3 6 13

Dersin Amacı

Stajların amacı, öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Ü. Cengiz TEPE

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Staj raporunda bulunması istenen bilgiler aşağıdaki çerçeve içinde ana başlıklar altında toplanacaktır. i. Staj yeri teknik hizmetlerinin örgütlenme şeması ii. Elektrik-Elektronik Mühendisliği hizmetlerinin tanıtılması iii. Elektrik-Elektronik donanımın tanımı ve özelliklerinin incelenmesi iv. İşletme, bakım ve onarım yöntemlerinin incelenmesi v. Yapılan mühendislik uygulamalarına ilişkin iş bilgileri  İşin amacı  Kuramsal temeller  Kullanılan teknikler ve teknolojinin tanıtımı, diğer teknikler ve teknolojilerle karşılaştırılması  Yapılan işin tanımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 50
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
39 Rapor Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
17 Alan Çalışması 40 8 320
22 Proje Hazırlama 1 3 3
23 Proje Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları Elektrik-Elektronik Staj İlkeleri ve Uygulama Esasları-2020.pdf
2 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
3 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
4 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
5 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
6 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
7 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
8 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
9 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
10 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
11 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
12 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
13 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları
14 Elektrik-Elektronik mühendisliği pratik uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1553217 Elektrik-Elektronik mühendisliğinde elde edilen bilgilerin uygulamalı ortamda pekiştirilmesi, arttırılması sağlanır

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71835 Matematik, temel bilimler ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme yeteneğini kazanma
2 71836 Deney tasarlayabilme ve gerçekleştirme, elde edilen verileri çözümleyebilme ve yorumlayabilme yeteneğini kazanma
3 71837 Bir aygıt,bileşen ya da süreci, gereksinimleri yanıtlamak amacıyla, ekonomik,çevresel,toplumsal,politik,etik, sağlık ve güvenlik, yapılabilirlik ve sürdürülebilirlik konularıyla ilşkin gerçel kıstlamaları da gözönüne alınarak tasarlayabilme becerisini kazanma
4 71838 Çok disiplinli ekiplerde işlevsel olarak yer alabilme becerisini kazandırma
5 71839 Mühendislik sorunlarını belrileyebilme, tanımlayabilme ve çözebilme yeteneğini kazanma
6 71840 Mesleki ve etik sorumlulukların bilincine varma
7 71841 Etkin iletişim becerileri kazanma
8 71842 Mühendislik çözümlerinin etkilerini küresel, ekonomik,çevresel ve toplumsal bağlamda değerlendirmeye yararlı olacak kapsamda eğitim alma
9 71843 Yaşam boyu ve meslekiçi eğitimin gerekliliğini kavrayabilme ve uygulayabilme bilinci ve becerisini kazanma
10 71844 Güncel konular üzerinde bilgi edinme ve değerlendirme
11 71845 Mühendislik uygulamalarında gerekli olacak teknikleri, becerileri ve mühendislik araçlarını kullanabiklme yeteneğini kazanma
12 71846 Olasılık kuramı ve istatistik yöntemlerine ilişkin olarak, özellikle elektrik-elektronik mühendisliği alanında kullanılmaya yönelik olarak, bilgi birikimi edinmek
13 71847 Diferansiyel ve integral yaklaşımını içeren matematik, temel bilimler, bilgisayar bilimleri ve mühendislik bilimlerine ilişkin bilgi brikimi edinerek,karmaşık ve gelişkin düzeyde elektrik-elektronik aygıtların,donanım ve yazılım içeren sistemler ve bölümlerinin, yazılım sistemlerinin çözümlenebilmesi ve tasarımına temel edinilmesi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek