Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMG111 Temel Piyano I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Piyano çalgısının temel yaklaşım yöntemi kullanılarak öğretilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Sıla ÇAKAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Piyano metotları Piyano parçaları Temel olarak piyano enstrümanına giriş parmak egzersizleri, etütlerin çalınması. Ders Kitabı: Beyer Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994. Worword Piyano Eğitimi, Levent Müzik evi, İzmir, 1994. HANON "Il Pianista Virtuoso 60 Esercisi"

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çalgının doğru tutuş biçiminden başlayarak, parmak ve bilek tekniklerinin öğrenilmesi ve parça çalışılmasıyla onların doğru icrasının sağlanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
6 Uygulama/Pratik 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Piyano genel yapısının tanıtılması Anlatım ve uygulamalı PİYANO.jpg
2 Piyanoda doğru oturuşunun ve el tutuşunun sağlanması .Ses Çıkarma Çalışmaları Anlatım ve uygulamalı
3 Sağ el için alıştırmaların çalışması. Anlatım ve uygulamalı
4 Sol el için alıştırmaların çalışması. Anlatım ve uygulamalı
5 Sağ ve sol el birlikte kullanabilme için alıştırmaların çalışması Anlatım ve uygulamalı
6 Etüt ve parça seçimi ve deşifresi Anlatım ve uygulamalı
7 Seçilen parçaların ayrıntılı çalışması Anlatım ve uygulamalı
8 Ara sınav Anlatım ve uygulamalı
9 Seçilen parçaların teknik zorlukların çözülmesi Anlatım ve uygulamalı
10 Seçilen parçaların yorum ve nüans aktarabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
11 Seçilen parçaların doğru tempoda çalışması Anlatım ve uygulamalı
12 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
13 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması Anlatım ve uygulamalı
14 Seçilen parçaların yorum ve nüansları doğru tempoda yapabilme çalışması ve sahnede seslendirme hazırlığı uygulanması Anlatım ve uygulamalı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1550158 Piyanodaki sesleri tanıyabilme
2 1550157 Piyano başında doğru oturuş pozisyonunu sağlayabilme
3 1550159 Çalgıda hakimiyeti sağlayabilme
4 1550160 Etütler, araştırmalar ve parçaları seslendirerek icra becerisini geliştirebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76540 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerinde icra becerisi kazandırmak.
2 76541 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği hakkında edindiği kuramsal bilgileri uygulama esnasında değerlendirebilme.
3 76542 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği’nin yaşatılmasına, gelecek nesillere doğru olarak aktarılmasına ve bu türlerin benimsetilmesine katkı sağlanma bilinci ve becerisi kazandırmak.
4 76543 Müzik ile ilgili unsurları kavramlaştırma, tanımlama ve sınıflandırma becerisi kazandırmak.
5 76544 Müzik üretiminde ve icrasında gerekli teknikleri ve araçları kullanabilme becerisi kazandırmak.
6 76545 Müziğin toplumsal yaşamdaki yerini ve etkilerini değerlendirebilme becirisi kazandırmak.
7 76546 Müzik alanında edindiği bilgi ve beceriyi, müzik öğretiminde verimli bir şekilde kullanabilmek.
8 76547 Müzik alanında edindiği bilgileri, kişisel becerileriyle birleştirerek yaratıcı bir şekilde kullanabilmek.
9 76548 Disiplin-içi ve disiplinler-arası takım çalışması yapabilmek.
10 76549 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilmek.
11 76550 Geleneksel Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Halk Müziği türlerine ilişkin unsurlardan; yerelden-ulusala, ulusaldan-uluslararası çerçeveye uzanan bir çizgide yararlanabilme becerisi kazandırmak.
12 76551 Müzik alanında yerel, ulusal ve uluslararası etkinlikleri, yenilikleri ve sorunları takip edebilmek.
13 76552 Müzik üretimi, icrası ve tüketimi konularında bilinç sahibi olabilmek.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4
2 5 5 4
3 5 5 4
4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek