Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK101 Hukuk Başlangıcı 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Hukuk alanına ilk kez adım atan öğrencinin hukuka sağlam bir giriş yapmasını sağlamaktır. Diğer derslerde ve ilerleyen süreçte öğrencinin alacak olduğu alan dersleri bakımından bir temel oluşturmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. med. Llm. jur. Hasan Tahsin KEÇELİGİL

Ön Koşul Dersleri

Yoktur.

Önerilen Diğer Hususlar

Yoktur.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hukuka Giriş / Prof. Dr. Kemal Gözler Hukuk Başlangıcı / Prof. Dr. Adnan Güriz Hukuka Giriş / Prof. Dr. Rona Aybay, Prof. Dr. Aydın Aybay Hukuka Giriş / Prof. Dr. İlyas Aksoy

Staj Durumu

Yoktur.

Dersin İçeriği

Hukukun bilgi kaynakları - Hukukun doğduğu kaynaklar - Toplumu düzenleyen kurallar ve hukuk - Hukuk kuralı - Hukuk sistemleri - Hukukun bölümleri - Hukukta kişi kavramı - Hukukta hak kavramı - Hukukta yorum - Hukukun uygulanması (zaman ve yer bakımından) - Hukuk devleti - Hukukun üstünlüğü - Yargı örgütü.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hukukun Bilgi Kaynakları-1 (1-1) HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI.pptx
https://yokdersleri.yok.gov.tr/
2 Hukukun Bilgi Kaynakları-2 (1-2) HUKUKUN BİLGİ KAYNAKLARI.pptx
3 Hukuku Doğuran Kaynaklar-1 (2-1) TOPLUM DÜZENİ & HUKUK.pptx
(4) BÖLÜM-IV.HUKUKUN KAYNAKLARI.ppt
4 Hukuku Doğuran Kaynaklar-2 (2-1-2) TOPLUM DÜZENİ & HUKUK.pptx
5 Toplumu Düzenleyen Kurallar-1 (2-2-2) TOP.DÜZEN KURALLARI.pptx
6 Toplumu Düzenleyen Kurallar-2 (2-2) TOP.DÜZEN KURALLARI.pptx
7 Hukuk Kuralı-1 (3-1) BÖLÜM-III.HUK.KAVRAMI & HUKUK K.pptx
8 Hukuk Kuralı-2 (3-2) BÖLÜM-III.HUK.KAVRAMI & HUKUK K.pptx
9 Hukuk sistemleri-1 (8) HUKUK SİSTEMLERİ-I.pptx
10 Hukuk Sistemleri-2 (9) HUKUK SİSTEMLERİ-II.pptx
11 Hukukun Dalları-1 (5-1) BÖLÜM-5.HUKUKUN DALLARI.pptx
12 Hukukun Dalları-2 (5-2) BÖLÜM-5.HUKUKUN DALLARI.pptx
13 Hukukun Dalları-3 (5-3) BÖLÜM-5.HUKUKUN DALLARI.pptx
14 Hukukta Kişi Kavramı-1 (7-1) HUKUKTA KİŞİLER-I.pptx
15 Hukukta Kişi Kavramı-2 (7-2) HUKUKTA KİŞİLER-II.pptx
16 Hukukta Kişi Kavramı-3 (7-3) HUKUKTA KİŞİLER-III.pptx
17 Hukukta Kişi Kavramı-4 (7-4) HUKUKTA KİŞİLER-IV.pptx
18 Hukukta Kişi Kavramı-5 (7-5) HUKUKTA KİŞİLER-V.pptx
19 Hukukta Hak Kavramı-1
20 Hukukta Hak Kavramı-2
21 Hukukta Hak Kavramı-3
22 Hukukta Hakların Kazanılması-1
23 Hukukta Hakların Kazanılması-2
24 Hukukta Hakların Kaybedilmesi
25 Hukukta Hakların Korunması
26 Hukukta Yorum-1
27 Hukukta Yorum-2
28 Hukukun Uygulanması
29 Hukukta Devleti
30 Hukukun Üstünlüğü
31 Yargı Örgütü
32 Yıl Sonu Sınavı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.