Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HUK103 Medeni Hukuk 927001 1 1 11

Dersin Amacı

Medeni Hukuk alanında teorik kaynaklarda yer alan bilgileri uygulamayı da değerlendirerek mukayeseli hukuk yöntemiyle öğretmek; mevzuat düzenlemelerini eleştirel yorumlarla incelemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa TİFTİK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Medeni Hukuk alanında seçmeli ders olarak çocuk hukuku, mukayeseli Medeni Hukuk ve özellikle Kişilik Haklarının içinde önemli yer tutan Tıp Hukuku derslerinin alınması da önerilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Suat SARI, Türk Özel Hukuku. C.I, Temel Kavramlar ve Başlangıç Hükümleri, Filiz Kitabevi, 20.Baskı, İstanbul 2018; Prof.Dr. Kema lOğuzman / Prof.Dr. Nami BARLAS, Medeni Hukuk, Giriş, Vedat Kitapçılık İstanbul 2015; Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ, Türk Özel Hukuku.C.II, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 2019; Prof.Dr. Kemal Oğuzman / Prof.Dr. Özer SELİÇİ/ Prof.Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, , Medeni Hukuk, Kişiler Hukuku, Filiz Kitabevi, 18.Baskı, İstanbul 2019; Prof.Dr. Mustafa DURAL/ Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ/Prof.Dr. M.Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku.C.III, Aile Hukuku, Filiz Kitabevi, 14.Baskı, İstanbul 2019; Doç.Dr. Abdülkerim YILDIRIM, Türk Aile Hukuku, monopol Yayınevi, 2.Baskı, Ankara -2019 Prof.Dr. Şaban KAYIHAN/Y.Doç.Dr. Mustafa ÜNLÜTEPE, Medeni Hukuk Bilgisi, 4.Baskı, Seçkin Kitabevi, Ankara 2017;

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Mezuniyet sonrası

Dersin İçeriği

Medeni Hukuk Lisans dersinin içeriğinde; Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç hükümlerinin incelendiği Medeni Hukuka Giriş; gerçek ve tüzel kişilerinin ele alındığı Kişiler Hukuku ile nişanlanma, evlilik, ayrılık ve boşanma, bu kurumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile nafaka hakları, velayet, vesayet kurumlarını kapsayan Aile Hukuku yer almaktadır.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tüzel Kişilere İlişkin Genel Esaslar, Tüzel kişilerin Hukuki Niteliğine İlişkin Teoriler, Tüzel Kişilerin Kuruluşuna İlişkin Temel İlkeler, Tüzel Kişilerin Hak ve Fiil Ehliyetleri; Tüzel Kişilerin Yerleşim Yeri; Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi Yapılan teorik Derslerle ilgili bir pratik kur icra edilecektir. Medeni Hukuk 1.Hafta Dersi.docx
Medeni Hukuk Bahar YY. 2.Hafta.docx
2.Hafta ders notları
Medeni Hukuk Bahar Y.Yıl 1.Hafta Dersi.docx
Medeni Hukuk Bahar Y.Y. 1. Hafta ders notları
2 Medeni Hukuk Dersi Bahar Yarı Yılı 2.Haftasında; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Dernekler üst başlığı altında; Dernek kavramı ve Dernek Türleri, Derneğin Kuruluşu, Derneğin amacı, Derneğin kuruluşu ve üyeliği; derneğin Organları, Derneğin Sona Ermesi Bu konularla ilgili bir ders pratik kur yapılacaktır.
3 Medeni Hukuk Dersi Bahar Yarı Yılı 3.Haftasında; Özel Hukuk Tüzel Kişilerinden Vakıflar üst başlığı altında; Vakıf kavramı ve Vakfın Türleri, Vakfın Kuruluşu, Vakıfta Mal Unsuru, Vakfın Amacı; Vakfın Organları, Vakfın Amacının ve Mallarının Değiştirilmesi; Vakfın Denetimi, Vakfın Sona Ermesi konuları işlenecektir Bu konularla ilgili bir ders pratik kur yapılacaktır. 2.Hafta ders notları
MedeniHukuk3.Hata Ders Notu.docx
Medeni Hukuku Bahar Yarı Yılı 3.Hafta Ders Notları
4 Bahar Yarı Yılı 4.Haftasında; Aile Hukukunun Özellikleri, Türk Medeni Kanunu'nun Aile Hukuku Sistemi; Evlilik Birliğinin Oluşması Başlığı Altında Nişanlılık, Nişanlanmanın Hukuki Niteliği ve Kurucu Unsurları; Nişanlılığın Hükümleri ve Nişanlılığın Sona Ermesi; Nişanın Sona Ermesinin Hukuki Sonuçları Başlığı Altında, Maddî Tazminat, Manevi Tazminat, Hediyelerin Geri Verilmesi; Nişanın Sona Ermesinden Doğan Taleplerin Zamanaşımı konuları anlatılacaktır. Bu konularla ilgili uygulama teorik derslerin anlatılması sürecinde örnek olaylar, özellikle ilgili Mahkeme kararları da tahlil edilerek uygulama yapılmış olacaktır. Medeni H.4.Hafta Ders Notları.docx
Medeni Hukuk 4.Hafta Ders Notları
5 Bahar Yarı Yılı 5.Haftası derslerinde; Evlenme Başlığı Altında; Evlenmenin Hukukî Niteliği; Evlenmenin Gerçekleştirilmesi İçin Aranan Şartlar ve Evlenme Engelleri, Evlenmenin Şekil Şartları ve Evlenmenin Şekil Şartlarına Uyulmasının Sonuçları; Evlenmenin Hükümsüzlüğü Başlığı Altında; Evlenmenin Yokluğu ile Evlenmenin Butlanı Türleri Olarak Mutlak Butlan ve Nisbî Butlan Halleri Hukuki Sonuçlarıyla; Ayrıca Evlenmenin Hükümsüzlüğüne İlişkin Butlan Davalarında Yargılama Usulü ile Evliliğin Sona Ermesi Başlığı Altında Ölüm ve Gaiplik; Boşanma Sebepleri, Boşanmanın Özel Sebeplerinden Zina ve Hayata Kast, Pek Kötü Muamele ya da Onur Kırıcı Davranış Konuları İncelenecektir. Yine bu konular ele alınırken, uygulama olarak; konuyla ilgili farazi hukuk problemleri üzerinden çözüm örnekleri ve konulara ilişkin mahkeme kararlarının tahlilleri yapılacaktır. Medeni H. 5.Hafta Ders Notları.docx
6 Bahar Yarı Yılının 6.Haftasında; Boşanmanın Özel Sebepleri Konusunun Devamı Olarak; Küçük Düşürücü Suç İşleme, Terk ve Akıl Hastalığı Durumları ile Boşanmanın Genel Sebepleri Olarak; Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması, Eşlerin Boşanma Hususunda Anlaşmaları (Tarafların Rızai Boşanması) ve Ortak Hayatın Kurulamaması; Ayrıca Boşanma Davasında Yargılama Usulü ve Dava Sırasında Alınacak Önlemler ile Ayrılık Kararı ve Sonuçları; Ayrıca Boşanma Kararının Eşler ve Çocuklar Yönünden Sonuçları Ele Alınacaktır. konuları anlatılacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir. Medeni H.6.Hafta Ders Notları.docx
7 Bahar Yarı Yılının 7. Haftasında; Boşanma Davasında Yargılama Usulü ve Dava Sırasında Alınacak Önlemler ile Ayrılık Kararı ve Sonuçları; Ayrıca Boşanma Kararının Eşler ve Çocuklar Yönünden Sonuçları İle Boşanmanın Malî Sonuçları Ele Alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir. Medeni Hukuk 7.Hafta Ders Notları.docx
8 Bahar Yarı Yılının 8.Haftasında Evliliğin Genel Hükümleri Üst Başlığı altında; evlilik birliğinde eşlerin hak ve yükümlülükleri; eşlerin hukuki işlemleri, evlilik birliğinin temsili, eşlerin temsil yetkisinin tamamen veya kısmen kaldırılması, Ailenin korunması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
9 Bahar Yarı Yılının 9.Haftasında; Evlilik Birliğinde Mal rejimleri başlığı altında, Mal rejimi türleri genel olarak, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi -ki kanuni mal rejimidir- ayrıntılı olarak ele alınacak; diğer türler hakkında özet bilgi verilecektir. Ayrıca Soybağının Kurulması başlığı altında, kan bağına dayanan soy bağının kurulması, ana ile evlilik ve babalık karinesi konuları incelenecektir. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
10 Bahar Yarı Yılının 10.Haftasında; Soybağı Kurulması Başlığı altındaki konuların geriye kalanı olarak, Tanıma, babalık davası ve babalığa hüküm; evlat edinme yoluyla soybağının kurulması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
11 Bahar Yarı yılının 11.Haftasında Soybağının Hükümleri başlığı altında; soybağının velayet hakkına bağlı olmayan hükümleri, velayet hakkına bağlı hükümleri, velayet hakkının kapsamı; velayetin kaldırılması konuları ile aile topluluğu başlığı altındaki konulardan yardım nafakası ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
12 Bahar Yarı Yılının 12.Haftasında; Aile Topluluğu başlığı altındaki konulardan, Ev düzeni ve ev başkanlığı, ev başkanının sorumluluğu, alt soyun denkleştirme alacağı, çok kısa aile vakfı ile dar anlamda vesayet konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
13 Bahar Yarı Yılının 13.Haftasında; vesayetin yürütümü, vesayet daireleri, vesayetin sona ermesi; koruma amaçlı özgürlük kısıtlaması konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
14 Bahar Yarı Yılı 14.Haftasında; kayyımlık ve yasal danışmanlık konuları ele alınacaktır. Bu teorik konuların uygulaması olarak, aynı süreçte dersle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.
15 Bahar Yarı Yılının 15. Haftası olan son Haftasında nisbeten önemli konuların genel tekrarı yapılacaktır. Bu son haftada geçmişteki teorik konuların uygulaması olarak, genel olarak Aile Hukuku dersiyle ilgili farazi hukuk problemlerinin örnek çözümleri yapılacak, ilgili mahkeme kararlarının da eleştirel yönden tahlilleri icra edilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70291 Mevzuat düzenlemelerini bilimsel yöntemlerle yorumlayarak uygulamayı öğrenir.
2 70292 Uygulamaya katkı sağlar.
3 70293 Teorik bilgileri ve uygulamayı eleştirel yönden inceleme yeterliliği verir.
4 64209 Yeterli düzeyde teorik bilginin yanında uyuşmazlıkların çözümünde kullanılacak hukuk metodolojisi bilgisini kazanır.
5 64210 Temel alanlara ilişkin olarak yürürlükte olan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler, mahkeme içtihatları ve bunların uygulanması hakkında genel bilgi edinir.
6 64201 Elde edilmiş olan teorik hukuk ve hukuk metodolojisi bilgilerini kullanarak lisans programının kapsadığı alanlarda ortaya çıkacak özgün hukuki sorunları çözme becerisi kazanır.
7 64203 Bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisi kazanır.
8 70294 Kanunların uygulanmasında, mukayeseli hukuk çözümlerinden de yararlanarak, somut olaylarla ilgili âdil çözümler ortaya koyma becerisi kazandırır..
9 70295 Toplumsal problemlerin çözümü için kural koyucu mercilere öneriler getirme özgüvenini kazandırır.
10 70296 Hukuk reformu çalışmalarına öneriler sunacak hukuk mantığı kazandırır.
11 64205 Seçimlik derslerde hukuk alanlarında daha derinlemesine bilgi edinir ve bu alanlardaki yenilikleri benimser.
12 64206 Araştırma için gerekli verileri elde edebilecek şekilde bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgileri kavrama becerisi kazanır.
13 64207 Sözlü ve yazılı iletişim yetkinliği kazanır.
14 64202 Gelişmiş bir adalet nosyonu çerçevesinde karşılıklı hak ve menfaatlerin dengelenmesini sağlama yeteneğini kazanır.
15 64204 Hukuk alanı dışında diğer disiplinlerden faydalanılması yolu ile pozitif hukuku geliştirici ve yaratıcı kabiliyet edinir.
16 70297 Hâkimlik, savcılık, avukatlık, noterlik gibi çeşitli hukuk mesleklerinde bağımsız çalışabilme yetkinliği kazanır.
17 70299 Bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgili kullanma ile ilgili yenilikleri benimser.
18 64208 Evrensel etik ve kültürel değerleri özümseme, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
19 70301 Hukuk mesleğinin itibarını koruyacak etik ilkeleri özümser.
20 70298 Hukuk problemlerinin çözümünde sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır
21 70300 Çeşitli hukuk meslekleri ve hukukçular hakkında önyargıların giderilmesi için bilgilendirme yeterliliğine sahip olur.