Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG309 Moleküler Biyoloji 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Bu ders genetik şifrenin detayları, genetik materyallerin yapıları ve fonksiyonlarının yanında canlılarda gen regülasyonu, protein sentezi, klonlama gibi süreçlerin moleküler düzeyde nasıl çalıştıklarını öğrencilere aktarmayı hedefler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Klug, W. S., ve Cummings, M. R. (2014). Concepts of genetics, 11th Edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. (Genetik Kavramlar, 11. Baskıdan Çeviri, Editörler: Sümer S., Açık L., Tuncer M.) Allison LA (2011). Fundamental Molecular Biology, 2nd Edition. Wiley. (Temel Moleküler Biyoloji, 2. Baskıdan Çeviri, Editör: Ali Osman Beldüz) Clark DP, Pazdernik NJ (2012). Molecular Biology. Elsevier Science.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Moleküler biyoloji temel kavramları, nükleik asit yapısı ve organizasyonu, DNA replikasyonu, transkripsiyon, translasyon, rekombinant DNA teknolojisi ve genetik analiz yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 3 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 42 42
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 48 48
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler Biyolojiye giriş ve temel kavramlar https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Introductory_Biology_(CK-12)/4%3A_Molecular_Biology/4.1%3A_Central_Dogma_of_Molecular_Biology
2 Nükleik asitlerin yapısı https://bio.libretexts.org/Courses/University_of_Arkansas_Little_Rock/BIOL3300_Genetics/1%3A_Chemistry_to_Chromosomes/1.1%3A__The_Structure_of_DNA
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/2%3A_Chemistry/2.5%3A_Organic_Compounds/2.5.3%3A_DNA_and_RNA
3 Genom organizasyonu https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_Genetics_(Hardison)/Unit_I%3A_Genes%2C_Nucleic_Acids%2C_Genomes_and_Chromosomes/4%3A_Genomes_and_Chromosomes
4 RNA çok yönlülüğü https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(OpenStax)/10%3A_Biochemistry_of_the_Genome/10.3%3A_Structure_and_Function_of_RNA
5 DNA replikasyonu https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.2%3A_DNA_Replication
6 Gen mutasyonları https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.5%3A_Mutations
7 Vize sınavı
8 Prokaryotik transkripsiyon https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.3%3A_RNA_Transcription
9 Ökaryotik transkripsiyon https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.3%3A_RNA_Transcription
10 RNA işlenmesi ve post-transkripsiyonel gen kontrolü https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_and_Easy_(Ahern_and_Rajagopal)/05%3A_Flow_of_Genetic_Information/5.05%3A_RNA_Processing
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_Genetics_(Hardison)/Unit_III%3A_The_Pathway_of_Gene_Expression/12%3A_RNA_processing/12.9%3A_RNA_editing
11 Translasyon https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.4%3A_Protein_Synthesis_(Translation)
12 Gen regülasyonu ve gen ifadesi analiz yöntemleri https://bio.libretexts.org/Courses/Portland_Community_College/Cascade_Microbiology/09%3A_Mechanisms_of_Microbial_Genetics/9.7%3A_Gene_Regulation%3A_Operon_Theory
13 Rekombinant DNA teknolojisi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Introductory_and_General_Biology/Book%3A_Biology_(Kimball)/Unit_11%3A_Genomics/11.01%3A_Recombinant_DNA_and_Gene_Cloning
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266356 Nükleik asitlerin yapısını tanımlayabilecek
2 1266357 DNA replikasyonunu tanımlayabilecek
3 1266358 Transkripsiyon, translasyon basamaklarını tanımlayabilecek
4 1266359 Rekombinant DNA teknolojisi temel kavramlarını tanımlayabilecek
5 1282344 Gen regülasyonu tanımını yapabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 2 1 3 1 1 2
2 5 5 2 2 3 1 1 1
3 5 5 2 1 3 1 1 1
4 5 5 3 3 4 1 3 4
5 5 5 3 2 3 1 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek