Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG359 Moleküler Biyoloji Lab. 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı moleküler biyoloji’de kullanılan temel yöntem ve tekniklere öğrencilerin aşina olmasının sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tuğrul DORUK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ausubel FM, Brent R, Kingston RE, Moore DD, Seidman JG, Struhl K (2003). Current Protocols in Molecular Biology. John Wiley ve Sons. 2) Sambrook J, Russell DW (2001). Molecular Cloning: A Laboratory Manual. Cold Spring Harbor Laboratory Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genomik DNA izolasyonu, agaroz jel hazırlama ve görüntüleme, PCR, kompetan hücre hazırlığı, transformasyon, mini prep, restriksiyon haritalama, gen ifadesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 0 1
5 Derse Katılım 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Moleküler biyoloji laboratuvarında çalışma ve güvenlik kuralları https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/Microbiology_Labs/Book%3A_General_Microbiology_Lab_Manual_(Pakpour_and_Horgan)/Laboratory_and_Safety_Rules
2 Nükleik asitler Bakteriyel genomik DNA izolasyonu ve DNA'nın spektrofotometrik analizi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/08%3A_Techniques_of_Molecular_Genetics/8.1%3A_Isolating_Genomic_DNA
3 PCR https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Working_with_Molecular_Genetics_(Hardison)/Unit_I%3A_Genes%2C_Nucleic_Acids%2C_Genomes_and_Chromosomes/3%3A_Isolating_and_Analyzing_Genes/3.05%3A_Polymerase_Chain_Reaction_(PCR)
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/08%3A_Techniques_of_Molecular_Genetics/8.2%3A__Isolating_or_Detecting_a_Specific_Sequence_by_PCR
4 Restriksiyon endonükleazlar Restriksiyon endonükleazlar ile kesim https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/08%3A_Techniques_of_Molecular_Genetics/8.3%3A_Cutting_and_Pasting_DNA%3A_Restriction_Digests_and_DNA_Ligation
5 Elektroforez Agaroz jel elektroforezi ve DNA’nın agaroz jelden geri kazanılması https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(OpenStax)/12%3A_Modern_Applications_of_Microbial_Genetics/12.2%3A_Visualizing_and_Characterizing_DNA
6 Moleküler klonlama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Genetics/Book%3A_Online_Open_Genetics_(Nickle_and_Barrette-Ng)/08%3A_Techniques_of_Molecular_Genetics/8.4%3A_Cloning_DNA_-_Plasmid_Vectors
https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Microbiology/Book%3A_Microbiology_(Boundless)/7%3A_Microbial_Genetics/7.14%3A_Cloning_Techniques/7.14D%3A_Shuttle_Vectors_and_Expression_Vectors
7 Vize sınavı
8 Moleküler klonlama 2 Bakteriyel kompetan hücre hazırlama https://www.jove.com/science-education/10627/bacterial-transformation
9 Moleküler klonlama 3 Bakteriyel transformasyon https://www.jove.com/science-education/10515/transformation-e-coli-cells-using-an-adapted-calcium-chloride
https://www.jove.com/video/50684/rapid-protocol-for-preparation-electrocompetent-escherichia-coli
10 Koloni seçme teknikleri Mavi beyaz koloni tarama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Book%3A_Biochemistry_Free_and_Easy_(Ahern_and_Rajagopal)/09%3A_Techniques/9.14%3A_Lac_Z_Blue-White_Screening
11 Miniprep plazmit DNA izolasyonu https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Ancillary_Materials/Laboratory_Experiments/General_Biology_Labs/Bio-OER_(CUNY)/09%3A_Analyzing_DNA/9.5-1%3A_DNA_Miniprep_by_Alkaline_Lysis_(Activity)
12 Restriksiyon haritalama https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/6._Lab_Notes_Part_2/6.4%3A_Restriction_Mapping
13 Rekombinant gen ifadesi https://bio.libretexts.org/Bookshelves/Biochemistry/Supplemental_Modules_(Biochemistry)/4._Biotechnology_2/4.1%3A_Protein_Purification
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282836 DNA izolasyonu basamaklarını tanımlayabilecek
2 1282837 PCR ile gen çoğaltımının nasıl yapıldığını tanımlayabilecek
3 1282838 Agaroz jel hazırlama ve nükleik asitlerin görüntüleme basamaklarını tanımlayabilecek
4 1282839 Bakteriyel transformasyon basamaklarını tanımlayabilecek
5 1282840 Koloni tarama basamaklarını tanımlayabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 1 3 3 2 3 2
2 5 5 1 3 4 2 3 2
3 5 5 1 3 4 2 3 2
4 5 5 1 3 4 2 3 2
5 5 5 1 3 5 2 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek