Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG308 Biyoteknoloji 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Multidisipliner olan biyoteknoloji alanının içermiş olduğu biyoteknolojik uygulama alanları hakkında temel bilgilerin edinilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyotekonoloji Ders Notları (Prof. Dr. Münir TUNÇER) Biyoteknolojiye Giriş (Mücella Tekeoğlu) Palme Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyoteknolojinin Tarihçesi, gelişimi ve uygulamaları. Klinik Biyoteknoloji: Farmakogenomiks, farmosötik ürünler, genetik testler, gen tedavisi, insan genom projesi ve sonuçları. Tarım ve Ormancılıkta Biyoteknoloji: Çevresel streslere karşı zirai bitkilerin duyarlılıklarının azaltılması; zirai bitkilerin besin, tat, tekstür ve görünüş değerinin artırılması, gübrelere, pestisitlere ve diğer zirai ilaçlara olan bağımlılığın azaltılması. Biyoteknolojik Kültürler ve Önemleri: Endüstriyel mikroorganizmalar ve ürünleri. Biyoreaktörler ve Fermentasyon Ürünleri: Biyoraktörlerde aranan özellikler ve çeşitleri, fermentasyonun kontrolü ve izlenmesi, fermentasyon ölçeğinin büyütülmesi, fermentasyon teknikleri, fementasyonlarda ürün çeşitliliği. Endüstriyel Fermentasyon Ürünleri: Antibiyotikler: izolasyon ve karakterizasyon, penisilin ve tetrasiklin üretimi, vitaminler ve amino asitler, mikrobiyal biyotransformasyonlar (biyokonversiyonlar), enzimler, sirke (asetik asit), sitrik asit ve diğer organik bileşiklerin üretimi; fermentasyon ajanı ve gıda katkısı olarak maya, alkol ve alkollü içkilerin üretimi, besin kaynağı olarak şapkalı mantarların ticari üretimi. Çevre Biyoteknolojisi: Kirleticilerin aerobik ve anaerobik biyo-ayrışımı; biyo-elde edilebilirlik, kemotaksiler ve kirleticilerin taşınımı, petrolün biyo-ayrıştırılması, atıkların biyolojik muamelesinin (biyo-muamele) analizi, metabolik mühendislik ve biyokatalitik uygulamalar, anaerobik sindirim, ksenobiyotiklerin metabolizması, biyo-ayrıştırma, biyo-ayrıştırılabilir polietilen film, biyo-ayrıştırılabilir plastik, biyo-dönüştürme (biyotransformasyon), biyo-iyileştirme (biyoremidasyon), çevresel iyileştirme (çevresel remidasyon). Biyogüvenlik ve Etik Kaygılar: Dünyada biyogüvenliğin önemi, modern biyoteknoloji ve uluslararası hukuk, modern biyoteknoloji ve patent hakları, gen mühendisliğinin toplumsal boyutu ve geleceği.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 25 1
23 Proje Sunma 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 3 42
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoteknolojinin Tarihçesi, gelişimi ve uygulamaları
2 Klinik Biyoteknoloji
3 Tarım Ve Ormancılıkta Biyoteknoloji
4 Biyoteknolojik Kültürler ve Önemleri
5 Biyoreaktörler ve Fermentasyon Ürünleri
6 Endüstriyel Fermentasyon Ürünleri: Antibiyotikler, vitaminler ve amino asitler
7 Endüstriyel Fermentasyon Ürünleri: enzimler, organik asitler ve alkoller
8 Endüstriyel Fermentasyon Ürünleri: Diğer katkı maddeleri
9 Ara Sınav
10 Çevre Biyoteknolojisi: Kirleticilerin aerobik ve anaerobik biyo-ayrışımı
11 Çevre Biyoteknolojisi: metabolik mühendislik ve biyokatalitik uygulamaları
12 Çevre Biyoteknolojisi: biyo-ayrıştırma, biyo-ayrıştırılabilir polietilen film, biyo-ayrıştırılabilir plastik, biyo-dönüştürme (biyotransformasyon),
13 Çevre Biyoteknolojisi: biyo-iyileştirme (biyoremidasyon), çevresel iyileştirme (çevresel remidasyon).
14 Biyogüvenlik ve Etik Kaygılar
15 Biyoteknolojik uygulamaraın toplumsal boyutu ve geleceği
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286688 Biyoteknolojinin gelişimini ve uygulama alanlarını tanımlayabilme,
2 1286689 İnsan genom projesini, insan sağlığını ilgilendiren alanlarda biyoteknolojik süreçlerden nasıl yararlanıldığını kavrama
3 1286690 Tarım, ormancılık, endüstri, klinik ve çevre için biyoteknolojik gelişmelerin temellerini anlayabilme ve yeni fikirler geliştirebilme
4 1286691 Biyolojik sistemleri hem problemlerim çözümü hem de yararlı ürünlerin üretimi için kullanabilmeyi anlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 4 2 3 4 4 3
2 4 4 3 3 5 3 4 5
3 5 5 4 4 5 4 5 3
4 4 4 3 3 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek