Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genom, Transkriptom ve Proteom Kavramları - - 1. bölüm sunum.pptx
2 DNA Manipülasyonu İçin Enzimler - - genomiğe giriş 2. ders.pptx
3 DNA Klonlama ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu - - genomiğe giriş 3. ders -.pptx
4 Genom Haritalama - Genetik Haritalama - - 4.hafta.pptx
5 Genom Haritalama - Fiziki Haritalama - - 5. hafta.pptx
6 DNA Dizileme Yöntemleri - - Genomları dizilemek.pptx
pirodizileme.mp4
Maxam–Gilbert DNA Sequencing Method Animation.mp4
zincir sonlanma.mp4
7 Tüm Genom Projeleri - - İnsan ENCODE, HapMap ve 1000 Genom Projeleri.pdf
İnsan Genom Projesi.pdf
genom projeleri derleme.pdf
8 Genom Açımlama - - 8.hafta.pptx
9 Ara Sınav - -
10 Münferit Genlerin İşlevlerini Balirleme - - 10. hafta.pptx
11 Karşılaştırmalı Genom Analizi - - https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.genom.5.061903.180057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6361800/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165617315225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165617315985
12 Ökaryotik genomlar - - 12. hafta.pptx
13 Prokaryotların ve ökaryot organellerinin genomları - - 13.hafta.pptx
14 Viral genomlar - - 14.hafta.pptx
15 Final - -
16 Final - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491961 Genomikte kullanılan terminolojiyi, temel prensip ve stratejiler ile teknik metodolojiyi tanımlar
2 1491962 DNA dizileme için kullanılan zincir sonlanma ve termal döngü yöntemlerini ayrıntılı olarak tanımlar
3 1491963 Maya, hayvan ve bitki hücrelerinde DNA’nın nasıl klonlandığını özetler
4 1491964 Bağlantı analizinin çeşitli organizmalarda nasıl uygulandığını detaylandırarak genetik haritaların oluşturulmasındaki kullanımını açıklar
5 1491965 Genom dizilerinin analizinde kullanılan hesaplamalı ve deneysel yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar
6 1491974 Karşılaştırmalı genom dizileme projelerinin, evrimsel süreçlerin açıklanmasındaki ve insan genomundaki bölgelerin yorumlanmasındaki önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek