Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG311 Genomiğe Giriş 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Öğrencilere temel genomik kavramları, modern genom analiz yöntemleri ve karşılaştırmalı genomik analiz konularında teorik bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Genomik alanındaki makaleler takip edilerek öğrencilere güncel gelişmeler konusunda bilgi verilecektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Brown TA. (2015). Genomlar 3. Nobel Tıp Kitabevi. Allison LA. (2014). Temel Moleküler Biyoloji. Palme Yayıncılık. Lesk, A. M. (2017). Introduction to genomics. Oxford University Press.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genom, transkriptom ve proteom kavramları; DNA manipülasyonu için enzimler; DNA klonlama ve polimeraz zincir reaksiyonu; Genom haritalama - genetik haritalama; Genom haritalama - fiziksel haritalama; DNA dizileme yöntemleri; Tüm genom projeleri; Genom açımlama; Münferit genlerin işlevlerini belirleme; Karşılaştırmalı genom analizi; Epigenetik; Kanser genomiği ve tek-hücre genomiği; Gen kayıtlama ve CRISPR/Cas sistemi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 5 1 5
11 Soru-Yanıt 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genom, Transkriptom ve Proteom Kavramları - - 1. bölüm sunum.pptx
2 DNA Manipülasyonu İçin Enzimler - - genomiğe giriş 2. ders.pptx
3 DNA Klonlama ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu - - genomiğe giriş 3. ders -.pptx
4 Genom Haritalama - Genetik Haritalama - - 4.hafta.pptx
5 Genom Haritalama - Fiziki Haritalama - - 5. hafta.pptx
6 DNA Dizileme Yöntemleri - - Genomları dizilemek.pptx
pirodizileme.mp4
Maxam–Gilbert DNA Sequencing Method Animation.mp4
zincir sonlanma.mp4
7 Tüm Genom Projeleri - - İnsan ENCODE, HapMap ve 1000 Genom Projeleri.pdf
İnsan Genom Projesi.pdf
genom projeleri derleme.pdf
8 Genom Açımlama - - 8.hafta.pptx
9 Ara Sınav - -
10 Münferit Genlerin İşlevlerini Balirleme - - 10. hafta.pptx
11 Karşılaştırmalı Genom Analizi - - https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.genom.5.061903.180057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6361800/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165617315225
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165617315985
12 Ökaryotik genomlar - - 12. hafta.pptx
13 Prokaryotların ve ökaryot organellerinin genomları - - 13.hafta.pptx
14 Viral genomlar - - 14.hafta.pptx
15 Final - -
16 Final - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270928 Genomikte kullanılan terminolojiyi, temel prensip ve stratejiler ile teknik metodolojiyi tanımlar
2 1270929 DNA dizileme için kullanılan zincir sonlanma ve termal döngü yöntemlerini ayrıntılı olarak tanımlar
3 1270930 Maya, hayvan ve bitki hücrelerinde DNA’nın nasıl klonlandığını özetler
4 1270931 Bağlantı analizinin çeşitli organizmalarda nasıl uygulandığını detaylandırarak genetik haritaların oluşturulmasındaki kullanımını açıklar
5 1270932 Genom dizilerinin analizinde kullanılan hesaplamalı ve deneysel yöntemlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımlar
6 1270941 Karşılaştırmalı genom dizileme projelerinin, evrimsel süreçlerin açıklanmasındaki ve insan genomundaki bölgelerin yorumlanmasındaki önemini kavrar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma