Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
20 Rapor Hazırlama 3 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 12 1 12
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 10 1 10
20 Rapor Hazırlama 3 5 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyoinformatiğin Tanımı ve Kısa Tarihçesi - - Biyoinformatiğe Giriş-1.pptx
2 Biyoinformatiğin Biyolojik Temelleri; Nükleik Asitler ve Proteinler - - Biyoinformatiğe Giriş-2.pptx
3 Biyolojik Veri Tabanları; Nükleotid Dizi Veri Tabanları - - Biyoinformatiğe Giriş-3.pptx
4 Protein Dizi Veri Tabanları - - Biyoinformatiğe Giriş-4.pptx
5 Moleküler Yapı Veri Tabanları - - Biyoinformatiğe Giriş-5.pptx
6 Dizi Karşılaştırma Analizleri; İkili ve Çoklu Hizalamalar - - Biyoinformatiğe Giriş-6.pptx
7 Dizi Analizinde Kullanılan Algoritmalar ve Yazılımlar - - Biyoinformatiğe Giriş-7.pptx
8 Genom Dizileme ve Yeni Nesil Dizileme Teknikleri - - Biyoinformatiğe Giriş-8.pptx
9 Ara Sınav - -
10 STS ve EST Dizileriyle Genom Karakterizasyonu - - Biyoinformatiğe Giriş-10.pptx
11 Protein Yapıları ve Protein Yapılarının Analizi - - Biyoinformatiğe Giriş-10.pptx
12 Genomların İşlevsel Analizi; DNA Mikrodizinleri - - Biyoinformatiğe Giriş-11.pptx
13 İşlevsel Proteomik; Protein Dizinleri - - https://www.rcsb.org/
14 Karşılaştırmalı Genom Analizleri - - https://patricbrc.org/
15 Final - -
16 Final - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1487935 Mevcut genomik ve proteomik veri tabanları hakkında bilgi edinir
2 1487936 Genomik ve proteomik veri tabanlarında (GenBank, SwissProt, vb.) arama yaparak verilere ulaşabilir ve internetten ulaşabileceği yazılımları (BLAST, ClustalW vb.) kullanarak sonuçlarını analiz edebilir
3 1487937 Biyolojik dizi verilerini nasıl karşılaştırıp analiz edeceğini ve sonuçlarını nasıl yorumlayacağını öğrenir
4 1487938 Biyolojik dizi verilerini temel alan filogenetik ağaçları nasıl oluşturacağını öğrenir
5 1487939 Mikrodizinlerin prensipleri ve uygulama alanları hakkında bilgi edinir
6 1491359 Temel karşılaştırmalı genom analizlerini uygulayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78414 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 78415 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 78416 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 78421 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 78417 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 78418 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 78420 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 78419 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 3 3 2 2 2
2 5 5 4 3 3 3 2 2
3 5 5 4 3 3 3 3 3
4 5 5 4 2 3 2 3 2
5 5 5 4 2 2 1 2 1
6 5 5 4 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek