Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB215 Organik Kimya 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Organik bileşikleri tanıma, sınıflandırma, isimlendirme.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Erbil AĞAR

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Organik Kimya. Prof. Dr. Hasan KOCAOKUTGEN. Erol ofset matbaacılık, yayıncılı-ambalaj. 2016

Dersin İçeriği

Organik bileşikleri tanır, isimlendirir. Organik bileşiklerin reaksiyonları hakkında bilgi sahibi olur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
7 Laboratuvar 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 7 2 18
2 Final Sınavı 12 2 24
5 Derse Katılım 13 3 39
7 Laboratuvar 10 4 40
36 Rapor 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hidrokarbonlar, Alkanlar. 1.pdf
2 Halkalı alifatik hidrokarbonlar. 2.pdf
3 Alkenler, Alkinler. 3.pdf
4 Alkil halojenürler, alkoller. 4.pdf
5 Eterler, Aromatik bileşikler. 5.pdf
6 Karbonil Grubu Bileşikleri ve Karboksilik asitler ve türevleri 6.pdf
7 Vize sınav haftası
8 Dikarboksilik asitler hidroksi asitler 7.pdf
9 karbonik asit türevleri ve aminler 8.pdf
10 Fenoller ve polifenoller arilhalojenürler 9.pdf
11 karbon hidratlar aminoasitler 10.pdf
12 hetero halkalı bileşikler 11.pdf
13 lipitler yüzey aktif maddeler 12.pdf
14 Polimerler 13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296611 Hidrokarbonlar, Alkanlar.
2 1296617 Halkalı alifatik hidrokarbonlar.
3 1296624 Alkenler, Alkinler.
4 1296628 Alkil halojenürler, alkoller.
5 1296687 Eterler, Aromatik bileşikler.
6 1296693 Karbonil Grubu Bileşikleri ve Karboksilik asitler ve türevleri
7 1296694 Vize sınav haftası
8 1296696 Dikarboksilik asitler hidroksi asitler
9 1296698 karbonik asit türevleri ve aminler
10 1296699 Fenoller ve polifenoller arilhalojenürler
11 1296700 karbon hidratlar aminoasitler
12 1296701 hetero halkalı bileşikler
13 1296702 lipitler yüzey aktif maddeler
14 1296703 Polimerler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
6 5
7 5
8 5
9 5
10 5
11 5
12 5
13 5
14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek