Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
MBG358 Biyoteknoloji Lab. 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Multidisipliner olan biyoteknoloji dersindeki teorik konuların bazılarının deneysel olarak uygulanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Münir TUNÇER

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrenciler düzenli olarak derslere, uygulamalara katılmakla ve tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Laboratuar Kılavuzu Tuncer M. (2008). Protein Saflaştırma 1: Kromatogarfik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:14. Tuncer M. (2009). Protein Saflaştırma 2: Elektroforetik Teknikler. Mersin Üniversitesi Yayınları. Yayın No:19.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Atık karbon kaynaklarını kullanarak THP ve etanol üretimi. Organik asit üretimi. Enzim üretimi. Enzim aktivitesinin ve miktarının belirlenmesi. Ekstrasellüler enzimlerin deriştirilmesi, kromatogrfaik (GF ve IEC) ve elektroforetik (SDS-PADE) yöntemlerle ayrıştırılması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 5 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 5 1 5
5 Derse Katılım 14 2 28
13 Deney 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Atık karbon kaynaklarını kullanarak THP üretimi
2 Atık karbon kaynaklarını kullanarak etanol üretimi
3 Organik asit üretimi
4 Protein miktarlarının belirlenmesi
5 Enzim üretimi
6 Enzim aktivitesinin belirlenmesi
7 Ekstrasellüler enzimlerin deriştirilmesi,
8 Ara Sınav
9 Kromatogarfik tekniklerin tanıtımı
10 Kromatogrfaik ayrıştırma: GF
11 Kromatogrfaik ayrıştırma: GF
12 Kromatogrfaik ayrıştırma: IEC
13 Kromatogrfaik ayrıştırma: IEC
14 Elektroforetik ayrıştırma: SDS-PADE
15 Verilerin sunumu
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286703 Batık ve katı-durumlu fermantasyonun öğrenilmesi
2 1286704 Kesikli, yarı-kesikli ve sürekli fermantasyon tiplerinin öğrenilmesi
3 1286705 Fermantasyon süreçlerinin optimizasyonunda kullanılan tekniklerin öğrenilmesi
4 1286706 Fermantasyon ürünlerinin analiz ve değerlendirilmesinin öğrenilmesi
5 1286707 Deneysel sonuçların bilimsel olarak raporlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70748 Moleküler biyoloji ve genetik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, güncel teknikleri ve analiz yöntemlerini kullanabilme
2 70749 Moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili problemleri tanımlama, deney tasarlama ve gerçekleştirme, verileri çözümleme ve sonuçları yorumlayarak çözüm yolları üretebilme
3 70750 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseme ve alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilme
4 70755 Verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun hareket etme
5 70751 Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve yeni fikirleri uygulamaya istekli olma
6 70752 Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme
7 70754 Ulusal veya uluslararası toplumsal sorunların çözümünde uyumlu bir şekilde takım çalışması yapabilme
8 70753 Kuramsal ve uygulamalı çalışmalardan elde ettiği verileri toplumsal sorunların çözümüne uygulamaya istekli olma

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 2 2 3 4
2 3 4 2 4 4 1 4 3
3 3 5 2 4 4 2 4 5
4 4 4 4 3 3 3 3 4
5 5 2 2 5 2 5 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek