Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB334 Mühendislik Ekonomisi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı mühendislik ekonomisinin temel kavramlarını öğrenciye vermektir. Bu derste öğrenciler mühendislerin karşılaştıkları karar verme ve problem çözme aşamalarında kullanabilecekleri ekonomik yöntemleri öğreneceklerdir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Birol Elevli

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Okka, Osman., 2016, Mühendislik Ekonomisi (6.Basım), Nobel Yayıncılık, ISBN 978 605 395 429 3 Cassimatis, P. A concise Introduction to Engineering Economics, Prentice- Hall

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/Yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/Yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/Yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/Yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 15 1
54 Ev Ödevi 2 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 4 1 4
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 6 2 12
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
54 Ev Ödevi 4 1 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel ekonomik kavramlar
2 Mühendislik ekonomisine giriş Muh_Eko_1_1problemler.pdf
KMB_Muhendislik Ekonomisi Grup Bildirim Formu.pdf
3 Paranın zaman değeri ODEV_KAPAK_ŞABLONU.pdf
1.Odev_2020_Kimya.pdf
4 Paranın zaman değeri
5 Nakit Akış Diyagramları 2020_Kimya_Odev_2.pdf
Muh_Eko_3_0NakitAkımEsitle.pdf
6 Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...)
7 Ekonomik etkinlik ölçümleri (NBD, İKO;...)
8 Alternatiflerim Mukayesesi
9 Ara Sınav
10 Amortisman hesaplamaları
11 Yenileme analizleri
12 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
13 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
14 Fizibilite raporu hazırlama ve risk analizi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516099 Temel ekonomi kavramları hakkında bilgi sahibi olunması
2 1516100 Üretim ve maliyet analizinin öğrenilmesi
3 1516101 Paranın zaman değerinin bilinmesi
4 1516098 Farklı finansal enstrümanları karşılaştırabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 1 4 5
2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 3 2 3 1
3 2 4 4 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2
4 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek