Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB415 Malzeme Bilimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Malzemenin özellikleri ile iç yapısı arasındaki bağı kurmaktır. İyonik, kovalent ve metalik bağ yapıları, kristallerin atomik düzenleri, düzensizlikleri, metallerin ve polimerlerin katı çözeltileri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca katı maddelerin yük ve deformasyon gerilimi altında davranışları, metallere ve polimerlere şekil verme prosesleri ve korozyonun oluşma mekanizmaları hakkında bilgi vermektir. Hizmet ömrü boyunca malzemenin dayanımı, yorulması, polimerlerde gerilme gevşemesi ve sürünme davranışını kavratmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Donald R. Askeland, Çeviri: M. Erdoğan, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt I-II, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA.  D Jr, Callister William. "Materials Science and Engineering: An Introduction." John Wiley & Sons. Inc.–New York

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Atomlar arası etki eden kuvvetler ve oluşan bağlar: iyonik, kovalent ve metalik bağlar, bağ uzunlukları ve enerjileri. Kristallerde atom dizilişleri, düzensizlikler. Katı çözeltiler ve faz dengeleri. Yük altında malzemelerin davranışı: elastik, plastik deformasyon, kırılma, kayma gerilimi. Malzeme test metotları. Metallere ve polimerlere şekil verme ve dayanıklılık kazandırma prosesleri. Korozyon, galvanik korozyon hücreleri, korozyonun kontrolü. Malzemenin yorulması. Hizmet ömrü boyunca malzemenin dayanımı. Polimerlerde gerilme gevşemesi ve sürünme davranışı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 20 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 20 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddenin temel yapısı - -
2 Malzemenin fizikokimyasal, termal, mekanik özellikleri.
3 Malzemelerin Test Metodları
4 Malzemelerin sınıflandırılması
5 Demir esaslı malzemeler
6 Çelik malzemeler
7 Ara Sınav
8 Paslanmaz çelikler
9 Demir dışı metaller
10 Plastik Malzemeler
11 Refrakter Malzemeler
12 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1557630 Mühendis ile malzeme ve mühendis ile toplum arasındaki bağlantıyı kavrayarak mühendisin topluma hizmet verme duyarlılığını kazanabilme
2 1557642 Malzemenin özellikleri ile üretimi ve işlenebilirliği arasındaki ilişkiyi kurabilme.
3 1557645 Malzemenin her türlü davranışını öğrenerek topluma iyi ürünler üreterek toplumun yaşam kalitesini yükseltme yönünde yapılabilecekleri kavrayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 77998 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 71910 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 71911 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 71912 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 71913 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 71914 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 71915 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 71916 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 71917 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 71918 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 71919 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 71920 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 71921 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
2 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5
3 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek