Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB415 Malzeme Bilimi 927001 4 7 4

Dersin Amacı

Mühendislik alanında kullanılacak malzeme özelliklerinin öğretilmesi ve öğrencilerin beklenilen hizmete göre doğru malzemeyi seçebilecek bilgiyle donatılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ TUĞBA MUTUK

Ön Koşul Dersleri

Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Donald R. Askeland, Çeviri: M. Erdoğan, Malzeme Bilimi ve Mühendislik Malzemeleri, Cilt I-II, Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA.  D Jr, Callister William. "Materials Science and Engineering: An Introduction." John Wiley & Sons. Inc.–New York

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Mühendislik alanında kullanılan malzeme özellikleri ve teknolojik kullanımları hakkında bilgilerin öğretilmesi

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Hafta: Maddenin temel yapısı - -
2 2. Hafta: Malzemenin fizikokimyasal, termal, mekanik özellikleri.
3 3. Hafta: Malzemelerin Kristal Yapıları
4 Kristal Yapı Hataları
5 Kristal Yapı Hataları
6 Malzemelerde Difüzyon Mekanizmaları
7 Ara Sınav
8 Tahribatlı Tahribatsız Muayene Yöntemleri
9 Tahribatlı Tahribatsız Muayene Yöntemleri
10 Malzemelerde Deformasyon
11 Katı Hal Faz Dönüşümleri
12 Faz Diyagramları
13 Malzemelerde Korozyon
14 Final Sınavı

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.