Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
KMB437 Kimya Mühendisliğinde Tasarım I 927001 4 7 5

Dersin Amacı

Kimya Mühendisliği proseslerinde bulunan ekipmanların özelliklerinin incelenmesi, işletim koşullarının belirlenmesi ve farklı amaçlar için tasarımının gerçekleştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ.DR. SELİM CEYLAN

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Isı Transferi, Reaksiyon Mühendisliği, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği ders notları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kimya Mühendisliği Tasarımı; R.Sinnott ve G.Towler, 5. baskı; Çeviri Editörü: Prof.Dr. Ferda Mutlu

Staj Durumu

-

Dersin İçeriği

Kimya proses elemanlarının teknik incelenmesi, boyutlandırılması, işletim koşullarının araştırılması, ekipmanların tasarımı ve proje çalışmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 1 30 1
23 Proje Sunma 1 40 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 30 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 4 52
21 Rapor Sunma 4 2 8
23 Proje Sunma 4 2 8
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 4 2 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
36 Rapor 4 6 24
48 Sözlü Sınav 4 2 8
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proses ve Tesis Tasarımına Giriş - - acetone-a.zip
2 Kimyasal Proseslerin Teknik Analizi - -
3 Kimyasal Proseslerin Teknik Analizi - -
4 Kütle ve Enerji Denklikleri: Kütle Denklikleri: Kütle Denklikleri - -
5 Kütle ve Enerji Denklikleri: Kütle Denklikleri: Enerji Denklikleri - -
6 Proses Donanımının Tasarımı: Isı transfer ekipmanları - - 0c55528140531d9_ek.pdf
7 Proses Donanımının Tasarımı: Akışkanlar Mekaniği Ekipmanları - - https://www.youtube.com/watch?v=hk78NIpy3C4
8 Proses Donanımının Tasarımı: Reaktör türleri ve tasarımı - - Reactor Lecture 1-1.pdf
9 Arasınav - -
10 Proses Donanımının Tasarımı: Ayırma prosesleri tasarımı - - P475188.pdf
11 Proses Donanımının Tasarımı: Ayırma prosesleri tasarımı - - 4577-Texto del artículo-15593-2-10-20170728.pdf
EQUIPMENT_DESIGN_LECTURE_25 mass transfer equipment 3.pdf
12 Proje çalışması: Ekipman tasarımı - -
13 Proje çalışması: Ekipman tasarımı - -
14 Proje raporlarının sunulması - -

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296428 Kimya Mühendisliği eğitimi sırasında öğrendikleri matematik, temel bilim ve mühendislik bilgilerini uygulama yeteneği
2 1296429 Bir prosesin teknik analizini yapabilme ve tasarlayabilme becerisi.
3 1296430 Kimyasal proses akış diyagramı oluşturma ve değerlendirebilme
4 1296432 Bir proses ve donanımla bilimsel yöntem kullanarak kaynak araştırması yapabilme
5 1296433 Bireysel ve grup olarak çalışma kabiliyeti

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70286 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kimya mühendisliği problemlerine uygulayabilme becerisi.
2 64178 Kimya mühendisliği ve ilgili alanlardaki mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi.
3 64179 Bir sistemi, sistem parçasını yada prosesi tanımlama, analiz etme ve gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
4 64180 Karmaşık mühendislik uygulamalarının, evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim.
5 64181 Karmaşık mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 64182 Kimya mühendisliği uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve araçları ile bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak karmaşık problemleri çözebilme becerisi.
7 64183 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi.
8 64184 Proje geliştirme, girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık
9 64185 Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini sürekli geliştirebilme becerisi.
10 64186 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetkinliğine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme becerisi.
11 64187 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
12 64188 Çağın sorunları hakkında bilgi.
13 64189 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3 2 1 3 4 2 3 3 4 2 3
2 4 4 3 4 2 2 3 1 2 4 2 2 4
3 3 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3
4 1 4 4 4 2 3 4 4 5 4 2 1 3
5 3 3 2 3 4 5 2 4 4 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek